ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONGRESIE „Kongres Bezpieczeństwo Produkcji Rolnej 2024 Agricultural Production Safety 2024 Congress "

 

Bezpieczeństwo Produkcji Rolnej 2024

 

10 marca/ Start: 12.00

 

Agricultural Production Safety 2024

 

10 March/ Start: 12.00

10 marca energiadlawsi.pl zaprasza do udziału w kongresie

Bezpieczeństwo Produkcji Rolnej 2024

Radisson Hotel&Suites Gdańsk -  udział bezpłatny

ul. Chmielna 10/25, 80-748 Gdańsk

 

 

Agenda wydarzenia:

12.00-15.30

12:00 - Oficjalne otwarcie Kongresu,
 powitanie gości/ Official opening of the Congress, welcome of guests.

12.15 - Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi/ Speech by a representative of the Ministry of Agriculture and Rural Development

 

12:30 – Rozpoczęcie debaty 

Wystąpienia rozwijające temat w formie dyskusji z Moderatorem/ Speeches developing the topic in the form of a discussion with the Moderator – Marcin Bańcerowski

12:30 I blok konferencyjny

12:30-13:10 Zwalczanie chorób kwarantannowych i wpływ na efektywność produkcji rolnej/ Combating quarantine diseases and the impact on the efficiency of agricultural production.

PRELEGENCI DYSKUSJI:

1. Chad Hutchinson, Global Director Potato Research and Market Support, The TriCal Group USA

2. Aneta Chałańska, Nefscience

3. GIORiN (w trakcie uzgodnień)

 

13:10 – 13:20 PRZERWA / BREAK

 

13:20 II blok konferencyjny

13:20-13:50 Debata: Zrównoważona transformacja obszarów wiejskich i rolnictwa/ Debate: Sustainable transformation of rural areas and agriculture.

PRELEGENCI DYSKUSJI:

  1. Jacek Skudlarski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Produkcji / Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Production Engineering
  2. Jakub Sokołowski – Uniwersytet Warszawski i Instytut Badań Strukturalnych / University of Warsaw and The Institute for Structural Research
  3. Tomasz Marzec – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Zakład Prawa Rolnego / Adam Mickiewicz University, Faculty of Agricultural Law

13:50-14:00 Premiera e-booka energiadlawsi.pl Rolnictwo 4.0 / Launch of Energy for Village e-book Agriculture 4.0

1. Jacek Skudlarski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Produkcji / Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Production Engineering

 

14:00 – 14:15 PRZERWA / BREAK

 

14:15 - III blok konferencyjny

14:15-14:50 Światowy Kongres Ziemniaka/ World Potato Congress.

PRELEGENCI DYSKUSJI:

1.  Ellen Kouwenberg - Executive Director, World Potato Congress Inc.

2. Angela VanNiewenhuyzen - Administrative Director, World Potato Congress Inc.

3. Nigel Crump - Co-Chair of Potatoes Australia, and WPC Board Secretary

 

14:50 – 15:00 PRZERWA / BREAK

 

 

15:00 - IV blok konferencyjny

15:00-15:30 Rola liderów w realizacji kluczowych wyzwań obszarów wiejskich / The role of leaders in crucial challenges of rural areas

PRELEGENCI:

  1. Marcin Gryn – Członek Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, lider projektu energiadlawsi.pl / Member of the Board of the Polish Cereal Crops Producers Association, Leader of the project Energy for Village
  2. Maciej Majewski – CORE TEAM lider zespołu ds. promocja postaw i dobrych praktyk produkcyjnych i handlowych / CORE TEAM leader for promoting good manufacturing and trade practices

 

15:30 ZAKOŃCZENIE/ END OF THE CONGRESS