ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE "Zrównoważony rozwój a produktywność w celu utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego: Jaki jest punkt równowagi?

Zrównoważony rozwój a produktywność
w celu utrzymania bezpieczeństwa
żywnościowego:

Jaki jest punkt równowagi?

 

14 czerwca / Start: 12.00

Sustainability vs. Productivity
to Maintain
Food Security:

What Balance for Polish Farmers?

 

14 July / Start: 12.00

14 czerwca energiadlawsi.pl zaprasza do udziału w debacie on-line

„Zrównoważony rozwój a produktywność w celu utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego:

Jaki jest punkt równowagi?

Kontekst spotkania:

W 2020 r. Unia Europejska przyjęła strategię „Zielonego Ładu”, której podstawowym celem jest uczynienie Europy bardziej zrównoważoną, między innymi w sektorze rolniczym. Nakreśla ona kierunki transformacji nowoczesnego społeczeństwa europejskiego, głęboko przekształcając jego międzysektorowe fundamenty w stronę zrównoważonego rozwoju, jako że „zrównoważenie” stało się wszechobecnym celem w kontekście całej UE.

Strategia od pola do stołu ”Zielonego Ładu” ma na celu transformację naszego systemu rolno-spożywczego w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju poprzez szereg inicjatyw legislacyjnych. W związku z tym, jeszcze w tym roku oczekiwana jest m.in. rewizja dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów. Ma ona nałożyć m.in. na państwa członkowskie obowiązkowe cele w zakresie ograniczenia stosowania środków ochrony roślin, co niewątpliwie wpłynie na polskich rolników.

Wojna na Ukrainie spowodowała jednak nieoczekiwany przewrót w polskim sektorze rolnym.

Cele w zakresie zrównoważonego rozwoju to obecnie jedno z wielu wyzwań branży, która musi zadbać również o bezpieczeństwo zapasów żywności, a rynek wymaga od rolników dostarczania większej ilości wysokiej jakości produktów, aby zrekompensować straty produktywności na Ukrainie.

ikona

Mając powyższe na uwadze, energiadlawsi.pl, Polska Federacja Ziemniaka przy współpracy merytorycznej z Core Team sektora ogrodniczego, Krajowym Związkiem Grup Producentów Owoców i Warzyw oraz Stowarzyszeniem Agroekoton zapraszają do udziału w debacie, podczas której poruszone zostaną tematy produktywności i zrównoważonego rozwoju, roli i miejsca rozwiązań ekologicznych, kwestii regulacyjnych oraz wsparcia, jakiego może udzielić polski rząd sektorowi rolniczemu w nadchodzących miesiącach.

Agenda wydarzenia:

12:00

Wprowadzenie przez Moderatora:

dr Mirosław Korzeniowski, Stowarzyszenie Agroekoton

Introduction by a Moderator:

dr Mirosław Korzeniowski, Agroekoton Association

12:05

Rozmowa wprowadzająca

„Jak implementować założenia zrównoważonego rozwoju przy obecnym kryzysie bezpieczeństwa żywnościowego?”

Nina Dobrzyńska, Dyrektor, Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Ministerstwo Rolnictwa

Introductory conversation

„How to manage sustainability with current food security crisis?”

Nina Dobrzyńska, Director, Department of Plant Breeding and Plant Protection, Ministry of Agriculture

12:20 – 14:00

Wystąpienia rozwijające temat w formie dyskusji z Moderatorem – Q&A

„Wpływ wojny w Ukrainie na polski rynek owoców i warzyw.”

Witold Boguta, Prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw


„Dbanie o wysoką jakość oraz ograniczanie strat jabłek i gruszek.”

prof. Dr. Kazimierz Tomala, Prorektor ds. Rozwoju i Pierwszy Prorektor SGGW


„Procedury zatwierdzania UE: przegląd przeszkód i dalszych działań.”

Pascal Michaux, Partner Zarządzający, EU Focus


„Produktywność i Zielony Ład – jak utrzymać wysoką wydajność w polskich gospodarstwach.”

dr hab. Piotr Gołasa, SGGW, Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego


„Wyższa wydajność przy zastosowaniu zrównoważonych technologii fumigacji gleby: paradox europejskiej strategii “od pola do stołu”.”

Richard Maycock, Ekspert ds. regulacji rolnictwa


„Jak zbalansować wydajność, zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo żywnościowe?”

Michał Grzbiela, Przedstawiciel Partnera – Stowarzyszenie Agroekoton

Presentations developing the topic in the form of a discussion with the Moderator – Q&A

„Impact of the Ukraine war on the Polish fruits & vegetables market – a call for action.”

Witold Boguta, President of Polish Fruits & Vegetables Association


„Caring for high quality and reducing losses of apples and pears.”

prof. Dr. Kazimierz Tomala, Vice-Chancellor for Development & First Deputy Rector, Warsaw University of Life Science


„EU Approval procedures: an overview of stumbling blocks & way forward.”

Pascal Michaux, Managing Partner, EU Focus


„Productivity and the Green Deal – how to maintain high performance on Polish farms.”

dr hab. Piotr Gołasa, Prof. Żmijewski Association for Efficiency


„Higher productivity utilizing sustainable soil fumigation technologies a paradox with European „farm to fork” strategy.”

Richard Maycock, Agriculture Regulatory Affairs Expert


„How to balance productivity, sustainability & food security?”

Michał Grzbiela, Agroekoton Association

Patronat

IGRIT