ZAPROSZENIE do udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line dotyczących zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych

Szanowni Państwo,

W imieniu  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Lidera Projektu AGRO-OZE Energia z rolnictwa

 

oraz Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego-Wykonawcy

serdecznie zapraszamy samorządy (wiejskie i miejsko-wiejskie) jako lokalnych liderów do aktywnego udziału w specjalnych nieodpłatnych warsztatach.

 

Warsztaty będą realizowane dla każdego województwa indywidualnie i odbędą się w dniach od 21 września do 18 października 

 

Warsztaty zostały objęte Patronatem Honorowym Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Henryka Kowalczyka

UWAGA

Zaproszenia do udziału w warsztatach będą kierowane indywidulanie do każdej gminy drogą elektroniczną

 

Podczas warsztatów omówione będą takie kwestie jak:

 

  • Czym jest spółdzielnia energetyczna i jak ją założyć?
  • Czy gmina może stać się członkiem spółdzielni energetycznej?
  • Jakie korzyści dla gminy i społeczności lokalnej wynikają z założenia spółdzielni energetycznej?

 

 

AGENDA SZKOLENIA
 

08.45-09.00 Rejestracja uczestników szkolenia

09.00-09.15 Otwarcie szkolenia

09.15-09.30 Spółdzielnie energetyczne jako nowy podmiot na polskim rynku energii – szansa rozwojowa dla samorządów, przedsiębiorstw, rolników i mieszkańców

09.30-10.00 Techniczne aspekty funkcjonowania spółdzielni energetycznych w kontekście optymalizacji autokonsumpcji

10.00-10.45 Przykładowy model spółdzielni oraz korzyści z jej funkcjonowania 

10.45-11.00 Dotychczasowe doświadczenia gmin w zakładaniu spółdzielni energetycznych

11.00-11.15 Czas na dyskusję

11.15-11.30 Przerwa

11.30-12.00 Uregulowania prawne dotyczące zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych

12.00-12.30 Potencjalne źródła finansowania instalacji OZE w spółdzielniach energetycznych

12.30-12.45 Planowanie przestrzenne a uwarunkowania w zakresie realizacji inwestycji 

w spółdzielniach energetycznych

12.45-13.00 Budowa relacji w spółdzielniach energetycznych

13.00-13.15 Czas na dyskusję

13.15-13.30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia

 

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia