Zakładanie spółdzielni energetycznej - spotkanie z przedstawicielami gminy Ustronie Morskie

W ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich w dniach 12 i 13 grudnia 2022 roku, w Ustroniu Morskim odbyło się spotkanie ekspertów projektu Energia Dla Wsi z przedstawicielami gminy w celu omówienia działań jakie gmina musi podjąć aby powołać na swoim terenie spółdzielnię energetyczną. Eksperci przekazali przedstawicielom Ustronia Morskiego jakie działania krok po kroku muszą podejmować w celu założenia podmiotu oraz, jakiej pomocy na dalszych etapach mogą od nich oczekiwać.

Celem spółdzielni energetycznej będzie wytwarzanie energii elektrycznej z istniejącej farmy PV na potrzeby jednostek samorządowych gminy – w tym m.in. Urzędu Gminy, szkół, przedszkola-co w konsekwencji pozwoli na uzyskanie oszczędności związanych z kosztami energii elektrycznej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy Ustronie Morskie, Rada Gminy, władze spółki Gminna Energia Ustronie Morskie oraz przedstawiciele projektu Energia Dla Wsi - dr Grzegorz Maśloch - SGH, dr Krzysztof Księżopolski - SGH oraz mgr Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenia im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego.

 

fot. ustronie-morskie.pl - od lewej: dr Grzegorz Maśloch, Rafał Czaja, Bernadeta Borkowska - wójt gminy Ustronie Morskie, dr Krzysztof Księżopolski

fot. ustronie-morskie.pl

 

Źródło: ustronie-morskie.pl