Za nami webinar m.in. dla rolników i przedsiębiorstw rolniczych z woj. lubelskiego pt. "Wsparcie przedsiębiorstw z woj. lubelskiego w zakresie inwestycji energetycznych opartych o OZE"

W imieniu Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego realizującego projekt "energia dla wsi" oraz naszego eksperta - dr Grzegorza Maślocha, dziękujemy za udział rolników oraz przedsiębiorstw rolnych z woj. lubelskiego w webinarium "Wsparcie przedsiębiorstw z woj. lubelskiego w zakresie inwestycji energetycznych opartych o OZE". Polityka zrównoważonego rolnictwa w świetne zmian klimatycznych oraz wyzwań w zakresie konkurencyjności obszarów wiejskich jest obecnie szczególnie ważna.

Prezentacja naszej organizacji dostępna dostępna jest, po przesłaniu prośby na adres: biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl

DZIĘKUJEMY