X KONFERENCJA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZARZĄDZANIU I FINANSACH NAUKA – BIZNES – SAMORZĄD

W dniu 24 czerwca w Częstochowie, odbyła się już dziesiąta edycja tej ważnej konferencji. W konferencji brał udział dr Grzegorz Maśloch, prezentując zagadnienia pt. "Odnawialne źródła energii jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich i ich spoleczności". Wśród klucziowych obszarów merytorycznych wydarzenia znalazły się m.in.:

  • Perspektywy rozwoju regionalnego i lokalnego,
  • Ekonomiczne i ekologiczne wyzwania zrównoważonego rozwoju.

więcej