Wzrost dotacji z programu Mój Prąd

W połowie grudnia w programie Mój Prąd 4.0 zostały wprowadzone ważne zmiany dotyczące poziomu dofinansowania. Podniesiono poziom dotacji na instalacje fotowoltaiczne oraz magazyny energii. 

W przeciwieństwie do poprzednich edycji programu, Mój Prąd 4.0 w dofinansowaniu brane są pod uwagę dodatkowe komponenty takie jak magazyny energii, magazyny ciepła i systemy zarządzania energią.

Od 15 grudnia 2022 r. w ramach programu Mój Prąd można skorzystać z większych dopłat do mikroinstalacji fotowoltaicznych i magazynów energii. Jako powód zwiększenia dotacji resort klimatu i środowiska podaje inflację gospodarczą oraz rosnące koszty montażu urządzeń.

W połowie grudnia dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych zostało zwiększone z poziomu 4 000 zł do poziomu 6 000 zł w przypadku zgłoszenia do dofinansowania samej instalacji PV lub z poziomu 5 000 zł do 7 000 zł w przypadku instalacji fotowoltaicznej z dodatkowymi urządzeniami. Podwyższona została też dotacja do magazynów energii elektrycznej. W przypadku mikroinstalacji PV z magazynem energii dopłata została zwiększona do 16 000 zł. Dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS nie uległo zmianie.

Łącznie można otrzymać nawet 31 000 zł dofinansowania. 

Warto zaznaczyć, że z programu Mój Prąd w wersji 4.0 nie mogą skorzystać prosumenci rozliczający się w systemie opustów. Program przysługuje tylko prosumentom w net-billingu, więc albo tym osobom, które zgłosiły swoją instalację do OSD po 1.04.2022 r. albo tym, które zmieniły system rozliczeń. 

 

Źródło: globenergia.pl