Wyzwania energetyczne na obszarach wiejskich – rola odnawialnych źródeł energii

W czerwcowym wydaniu miesięcznika "Gospodarz" ukazał się artykuł Stowarzyszenia poświącony wyzwaniom energetycznym na obszarach wiejskich

Pełna treść publikacji