Wydłużony termin składania wniosków w ramach WPR 2023 - 2027

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus podjął decyzję o wydłużeniu do 30 czerwca 2023 r. terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

 

 

Których wniosków to dotyczy?

Przedłużenie do 30 czerwca 2023 r. terminu składania wniosków dotyczy płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz działań obszarowych w ramach II filaru WPR.

Zmiany do wniosków również można będzie składać dłużej – do 17 lipca 2023 r.

 

Co w razie opóźnienia?

Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony później – w terminie 25 dni kalendarzowych po 30 czerwca, tj. do 25 lipca 2023 r.

Jednak w przypadku opóźnienia będzie stosowane zmniejszenie płatności w wysokości 1 proc. należnej kwoty płatności za każdy dzień roboczy.

 

Źródło: MRiRW