Wspólna Polityka Rolna po 2022 roku ze szczególnym uwzględnieniem planów strategicznych państw członkowskich Unii Europejskiej - 10 stycznia 2023. Konferencja realizowana przy zaangażowaniu Energia Dla Wsi

10 stycznia 2023 roku odbędzie się Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu o temacie przewodnim „Wspólna Polityka Rolna po 2022 roku ze szczególnym uwzględnieniem planów strategicznych państw członkowskich Unii Europejskiej" . Wydarzenie organizuje Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji UAM. Mamy przyjemność jako Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego oraz projekt EnergiaDlaWsi objąć patronatem tegoroczną konferencję.

                        

 

Program konferencji został podzielony na dwie sesje:

Sesja I odbędzie się w języku polskim w godzinach 9:15 - 14:00.

Tematyka tej sesji obejmuje m.in.:

 • System płatności bezpośrednich w latach 2023 - 2027 oraz Wsparcie unijne związane z ochroną środowiska w latach 2023 - 2027.
 • Wsparcie unijne związane z inwestycjami z zakresu energii odnawialnej w latach 2023-2027.
 • Aspekty planistyczne w Krajowym Planie Strategicznym WPR a inne fundusze europejskie.
 • Innowacyjne źródła energii w europejskim modelu rolnictwa.

Sesja II prowadzona będzie w języku angielskim w godzinach 14:00 - 17:00.

​Tematy sesji II to przede wszystkim:

 • New Common Agricultural Policy 2023-2027.
 • Sustainable production of renewable energy in rural areas in European Union. 

Wśród uczestników:

 • Prof. dr hab. Tomasz Nieborak – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa - Janusz Wojciechowski,
 • Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
 • Geoff Whittaker - Prezydent CEDR, European Council for Rural Law
 • Prof. dr hab. Roman Budzinowski – Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów, Kierownik Zakładu Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW mgr Joanna Czapla, System płatności bezpośrednich w latach 2023 - 2027 oraz Wsparcie unijne związane
 • z ochroną środowiska (ekoschematy, programy rolno-środowiskowo klimatyczne, rolnictwo
 • ekologiczne, bioróżnorodność) w latach 2023 – 2027
 • Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich MRiRW dr Waldemar Guba, Wsparcie unijne związane ze zrzeszaniem się producentów rolnych, łańcuchami dostaw żywności, przetwórstwem produktów rolnych
 • Naczelnik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii MRiRW mgr Marzena Skąpska; Radca, Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich mgr Jarosław Wiśniewski, Wsparcie unijne związane z inwestycjami z zakresu energii odnawialnej w latach 2023-2027 (producenci rolni, spółdzielnie energetyczne)
 • Prof. UW dr hab. A. Niewiadomski, Uniwersytet Warszawski, Aspekty planistyczne w Krajowym Planie Strategicznym WPR a inne fundusze europejskie,
 • Prof. UAM Aneta Suchoń, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Istotne pojęcia i ich definicje w nowych rozporządzeniach unijnych WPR 2023-2027, Krajowym Planie Strategicznym i polskich aktach prawnych związanych z WPR oraz ich wpływ na praktykę (w tym działalność rolnicza, rolnik aktywny zawodowo, nowy rolnik, młody rolnik, kwalifikujący się hektar). Środki unijne a przeniesienie własności nieruchomości rolnych
 • dr Agata Niewiadomska, Uniwersytet Warszawski, Inteligentne wioski w Krajowym Planie Strategicznym WPR
 • dr Hanna Spasowska-Czarny, UMCS, Lublin, Innowacyjne źródła energii w europejskim modelu rolnictwa
 • Prof. Franci Avsec, University of Novo Mesto, Slovenia, The Strategic Plan 2023-2027 in Słovenia and its implementation
 • Mag. iur Hannes Kronaus, Wien, Austria, General Treasurer of European Council for Rural Law (CEDR), Austria´s new CAP-Implementation, the Strategic Plan 2023- 2027
 • Mag. Adam Nowak Vice President of European Council of Young Farmers (CEJA) National strategic plans CAP 2023-2027 and generational changes in Agriculture
 • Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń, Adam Mickiewicz University, Poland, Polish legal regulations ( drafts) introducing the Polish Strategic Plan
   

Ostatni z wymienionych paneli poprowadzi ekspert Stowarzyszenia oraz projektu Energia Dla Wsi - mgr. Tomasz Marzec

 

 

BEZPŁATNYA TRANSMISJA ON-LINE