Wsparcie rozwoju rolnictwa ekologicznego - konferencja w KOWR

Wczoraj, tj. 23 listopada, w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henryka Kowalczyka oraz sekretarza stanu, Rafała Romanowskiego. Tematem konferencji były działania podejmowane przez resort rolnictwa w celu zwiększenia produkcji ekologicznej w Polsce.

Fot. gov.pl

Głównym celami przedstawionymi przez Wicepremiera Henryka Kowalczyka, do których mają prowadzić podejmowane działania to:

  • zwiększenie powierzchni upraw ekologicznych w Polsce;
  • zwiększenie wielkości produkcji żywności ekologicznej w naszym kraju;
  • zapewnienie i ułatwienie polskiemu konsumentowi dostępu do certyfikowanej żywności ekologicznej;
  • przede wszystkim - zwiększenie poziomu sprzedaży produktów ekologicznych wśród polskich konsumentów.

Wicepremier podkreślił, że do podejmowania działań zobowiązuje nas członkostwo w Unii Europejskiej i realizacja założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Dlatego też kluczowym celem jest podwojenie powierzchni upraw ekologicznych (z 3,5% do 7%).

 

Dopłaty przyznawane od powierzchni

– Najważniejszy jest efekt produkcji ekologicznej w postaci sprzedaży produktów. Dlatego m.in. w KPS podkreślamy powiązanie upraw z produkcją. Stąd dopłaty, choć są przyznawane do powierzchni, są także powiązane ze sprzedażą produktów. Również dopłaty do hodowli zwierząt są komplementarne z produkcją i uwarunkowane odpowiednią obsadą zwierząt na powierzchni gruntów – przypomniał wicepremier Kowalczyk.

 

Wsparcie handlu żywnością ekologiczną

– Impulsem rozwoju rolnictwa ekologicznego nie mogą być tylko dopłaty, lecz powinna być przede wszystkim możliwość zbytu produktów. Dlatego bardzo ważne, aby w sieciach handlowych i wszystkich innych placówkach handlu były wyodrębnione i wyraźnie widoczne dla konsumentów stoiska z żywnością ekologiczną. Ponadto sklepy prowadzące sprzedaż produktów ekologicznych powinny otrzymywać wsparcie – podkreślił szef resortu rolnictwa.

 

Wsparcie przetwórstwa

W ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) był prowadzony nabór wniosków o wsparcie przetwórstwa, także dla rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny (RHD), a więc skierowany wprost do rolników ekologicznych. Choć ten nabór już się zakończył, alokacja nie została jeszcze wyczerpana. Nadal mogę więc zachęcać, aby rolnicy, szczególnie ci ekologiczni, sięgali po to wsparcie. Celem jest, żeby rolnicy nie tylko sprzedawali swoje surowce, lecz także już gotowe produkty spożywcze – czyli żeby przetwarzali żywność. Rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne są szczególnie preferowane w tym naborze – powiedział wicepremier Kowalczyk.

 

Edukacja

Wicepremier Kowalczyk poinformował, że, aby intensywnie promować walory rolnictwa ekologicznego – zarówno zdrowotne, jak i edukacyjne – prowadzi rozmowy z Ministerstwami Zdrowia oraz Edukacji i Nauki. Dlatego planowane jest prowadzenie działań promocyjnych w szkołach, przedszkolach oraz szpitalach.

Jak podkreślił wicepremier Kowalczyk, resort rolnictwa ma za zadanie edukować zarówno konsumentów, jak i rolników. Przypomniał, że rolnicy zainteresowani prowadzeniem produkcji ekologicznej mogą skorzystać ze szkoleń w Centrach Doradztwa Rolniczego. Oddział w Radomiu prowadzi także demonstracje z przetwórstwa ekologicznego. Rolnicy mogą ponadto odwiedzać ekologiczne gospodarstwa demonstracyjne.

Wiceminister przypomniał, że rolnicy chcący rozpocząć produkcję ekologiczną mają do dyspozycji wiele rodzajów wsparcia. Są one m.in. zawarte w Krajowym Planie Strategicznym dla WPR, wiele ułatwień wprowadza także nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym.

Równie ważne co edukacja rolników jest również edukacja konsumentów.

– Bardzo istotne jest precyzyjne określenie, co może być nazywane produktem rolnictwa ekologicznego. Niestety słowo „ekologiczny” bywa nadużywane przez producentów. Prowadzimy skierowaną do konsumentów kampanię edukacyjną uświadamiającą ich, że tylko oznaczenie w postaci ekolistka na produkcie daje gwarancję, że dany produkt został wyprodukowany w rygorach rolnictwa ekologicznego. Ekolistek to gwarancja posiadania przez produkt certyfikatu potwierdzającego zachowanie określonych standardów przy produkcji. Produkty z tym oznaczeniem są kontrolowane na każdym jej etapie – od pola do stołu – powiedział wicepremier Kowalczyk.

 

Źródło: gov.pl