Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich - podsumowanie konferencji

Konferencja dotycząca wsparcia rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarach wiejskich - programu "Energia Dla Wsi" odbyła się 18 października 2023 r. i zebrała przedstawicieli organizacji rolnych, rolników, doradców rolnych oraz naukowców. Na wydarzeniu obecni byli eksperci oraz liderzy projektu edukacyjnego Energia Dla Wsi.

 

 

Wystąpienie dotyczące doświadczeń w organizacji i prowadzeniu spółdzielni energetycznych przedstawił ekspert projektu Energia Dla Wsi, Prezes Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego Rafał Czaja. Ekspert opowiedział o możliwościach powstawania i rozwoju spółdzielni energetycznych na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich, o wpływie takich inicjatyw na zrzeszanie lokalnej społeczności oraz o zwiększaniu niezależności obszarów wiejskich.

 

 

Tematyka konferencji była szeroka, zakres obejmował między innymi:

  • Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych,
  • Rozwój biogazowni rolniczych w świetle znowelizowanych przepisów prawnych,
  • Innowacyjne rozwiązania w fotowoltaice na obszarach wiejskich,
  • Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu energii wody na obszarach wiejskich,
  • Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu wiatru na obszarach wiejskich.
  • Organizację i rejestrację spółdzielni energetycznych w świetle prawa.

 

Podczas konferencji podkreślano ważne elementy takie jak zwiększenie niezależności obszarów wiejskich, wprowadzenie gospodarki obiegu zamkniętego, tworzenie wspólnot energetycznych (spółdzielni energetycznych), budowa współpracy lokalnej. Dzięki świetnemu wydarzeniu, występujący przybliżyli rozwój odnawialnych źródeł energii w powiązaniu z wymienionymi aspektami.