WIĘCEJ O LIDERACH PROJEKTU EDUKACYJNEGO ENERGIADLAWSI.PL - MARCIN BAŃCEROWSKI

Marcin Bańcerowski oraz jego grupa rolników działają w ramach projektu "Energia dla Wsi", skupiając się głównie na skracaniu łańcucha dostaw w branży owocowo-warzywnej poprzez budowanie lokalnych sieci przetwórców. Ich głównym celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko przez ograniczenie dystansu, który muszą pokonać produkty spożywcze zanim trafią do konsumentów. Poprzez promowanie krótkich łańcuchów dostaw, wspierają lokalnych producentów i przetwórców, co z kolei wzmacnia gospodarkę lokalną i społeczność. 

Marcin Bańcerowski jest nie tylko liderem tego projektu, ale także aktywnym członkiem zespołu ds. zrównoważonego rozwoju branży owocowo-warzywnej. Jego działania nie ograniczają się jedynie do praktycznych inicjatyw, ale obejmują także organizację otwartych dyskusji na tematy trudne w rolnictwie. Te dyskusje prowadzą do lepszego zrozumienia problemów branży oraz wspólnego wypracowywania skutecznych rozwiązań, co wzmacnia zaufanie i zrozumienie w społeczności lokalnej. 

 

 

Dodatkowo, Marcin Bańcerowski wypracowuje rozwiązania na poziomie legislacyjnym, które mają wpływ na kształtowanie bardziej zrównoważonej polityki rolniczej. Jego zaangażowanie nie kończy się na działaniach lokalnych - angażuje się również w inicjatywy na poziomie krajowym, m.in. dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

W ramach projektu "Inkubator przetwórni polskich owoców", Marcin Bańcerowski wprowadza innowacyjne rozwiązania mające na celu praktyczne przeprowadzenie rolników przez proces produkcji i dystrybucji produktów przetworzonych z owoców. Jego zaangażowanie w rozwój rolnictwa opiera się na podejmowaniu wyzwań w branży, umiejętności znajdowania rozwiązań oraz promowaniu winiarstwa opartego na polskich owocach i lokalnych tradycjach. 

Kluczowym elementem jego działań jest również promocja produktów lokalnych poprzez odpowiedni marketing i prezentację. Lider podkreśla znaczenie pierwszego wrażenia zarówno w kontakcie międzyludzkim, jak i w prezentacji produktu, co może przyczynić się do sukcesu sprzedażowego lokalnych produktów przetworzonych. Dostęp do nowoczesnych technologii i mediów społecznościowych daje rolnikom narzędzia do skutecznej promocji ich produktów, co może przyczynić się do dalszego rozwoju lokalnego rolnictwa oraz społeczności wiejskich.