Więcej o liderach projektu edukacyjnego energiadlawsi.pl - Artur

Grupa liderska, zainicjowana została przez Artura i koncentruje się wokół lokalnych rolników z województwa. Jej celem jest  wzmacnianie współpracy na różnych płaszczyznach, zwłaszcza w kontekście zrównoważonej produkcji zwierzęcej oraz obniżania presji środowiskowej. Grupa rolników angażuje się wokół wyzwań w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego czy zagospodarowania odchodów zwierzęcych, które stają się coraz pilniejsze ze względu na nadchodzące regulacje Unii Europejskiej. Działanie grupy umożliwia wymianę wiedzy i identyfikację innowacyjnych rozwiązań.

Głównym celem grupy jest wdrożenie innowacyjnych i zrównoważonych praktyk rolniczych, które nie tylko przyczynią się do zwiększenia efektywności produkcji, poprawy konkurencyjności, ale także będą zmniejszać wpływ na środowisko.

Podczas ostatniego spotkania grupa dyskutowała m.in. o kwestii wymagań w dofinansowaniach rolnictwa 4.0, które jest istotnym rozwiązaniem w kierunku zrównoważonej produkcji zwierzęcej. Dyskusja dotyczyła braku zasadności finansowania oprogramowań dla rolnictwo 4.0 przy braku wsparcia na sprzęty mechaniczne dostosowane do rolnictwa 4.0.

 

Źródło: https://www.researchgate.net/figure/Components-of-an-optimal-processing-...