W Polsce też można - ekologiczne gospodarstwo oparte o techniki i metody rolnictwa biodynamicznego

W dniach 1 i 2 marca, w ramach projektu "energia dla wsi", przedstawiciele Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego m.in. Rafał Czaja oraz Grzegorz Maśloch gościli w niezwykłym gospodarstwie rolnym - Farma Juchowo.

Gospodarstwo to powstało w oparciu o koncepcję rolnictwa ekologicznego stworzoną przez Stanisława Karłowskiego (1879-1939), senatora w okresie międzywojennym, od 1931 pioniera rolnictwa biodynamicznego w Polsce. 

Rolnictwo Biodynamiczne - "Bio" to określane rolnictwa ekologicznego, a "dynamiczne" wskazuje dynamikę sił natury jaka jest do dyspozycji – mikroorganizmy, bakterie i całego potencjału, który w nich drzemie, a także dobrostan roślin i zwierząt.

W trakcie wizyty, w ramach promocji aktywności Gospodarstwa przedstawiciele Stowarzyszenia  zapoznali  się z profilem działalności gospodarstwa, w tym w szczególności w zakresie rolnictwa biodynamicznego wyrażającym się w działaniach związanych z:
-    odbudową struktury gleby,
-    uprawą pól,
-    uprawami ogrodowymi,
-    wypasem na łąkach,
-    produkcją paszy,
-    krowami i produkcją mleka,
-    kuchnią i piekarnią,
-    standardami rolnictwa ekologicznego.

W ramach warsztatów jakie miały miejsce w dniu 2 marca 2022 r. przeprowadzone zostało szkolenie połączone z dyskusją w zakresie wprowadzania możliwych innowacji organizacyjnych i produktowych – w tym także zmierzających do autonomiczności energetycznej gospodarstwa, obejmując koncepcję wzorcowego gospodarstwa naukowo-badawczego na Europę Środkowowschodnią, zajmującego się w głównej mierze badaniami oraz wszelkimi kwestiami związanymi z rolnictwem biodynamicznym i ekologicznym oraz kształceniem i dokształcaniem osób pracujących w gospodarstwach biodynamicznych oraz w dziedzinie środowiska naturalnego. 

Farma Juchowo - Projekt Wiejski, to nie tylko rolnictwo biodynamiczne ale także inicjatywy towarzyszące:

  • edukacja i pedagogika
  • ochrona środowiska
  • centrum społeczno-szkoleniowe
  • badania naukowe w gospodarstwie rolnym

 

 

Już dzisiaj chcielibyśmy zainteresować polskich rolników tą cenną inicjatywą i zachęcić do korzystania ze zdobywanej praktycznej wiedzy przez Farmę Juchowo. Tym samym zapewniamy, że Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego przygotuje specjalny webinar, o czym będziemy informować.