W dniu 26 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dot. zamrożenia cen energii elektrycznej z uwzględnieniem potrzeb rolników

Rolnicy są w grupie z najwyższym limitem zużycia prądu (3000 KWh), do którego będzie obowiązywało zamrożenie cen za energię elektryczną.

Po przekroczeniu wskazanego zużycia (limitu), za każdą kolejną zużytą kWh, będą rozliczane według cen i stawek opłat, które obowiązują w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 r. lub w przypadku ofert wolnorynkowych – według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą.

Na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy ok. 23 mld zł.

Jak wskazuje Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, lider projektu energiadlawsi.pl, "jest to niewątpliwie pozytywny sygnał dla rolników, niemniej jednak powinniśmy nadal dołożyć wszelkich starań aby promować poprawę efektywności energetycznej, rozumiejąc to jako obniżenie konsumpcji energii elektrycznej i ciepła, przy zachowaniu konkurencyjności naszego rolnictwa".

Pamiętajmy też, że jak wynika z analizy, o których mówi Stowarzyszenie "Gospodarstwa rolne w Polsce nadal zużywają znaczące ilości paliw kopalnych w celach energetycznych, a obecnie podstawowym nośnikiem energii dla maszyn i urządzeń rolniczych są nadal produkty rafineryjne".