W dniach 20 i 21 lipca odbędą się specjalne warsztaty dla gmin uczestniczących i stowarzyszonych w ramach projektu "RENALDO - Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii (Spółdzielnie energetyczne)

Podczas warsztatów organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbędą się również dyskusje nt. możliwości, potrzeb i uwarunkowań dla spółdzielni energetycznej w Polsce. 

Udział w warsztatach projektowych w obszarze pt "Polskie spojrzenie na spółdzielnie energetyczne: ambicje, wyzwania i potencjał" wraz z wystąpieniem eksperckim wezmą Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenia oraz dr Grzegorz Maśloch - Członek Rady Programowej Stowarzyszenia.

Projekt „RENALDO” jest realizowany na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Finansowany jest w 100% ze środków Unii Europejskiej oraz niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego. Celem projektu jest udzielenie wsparcia eksperckiego w zakresie przygotowania do założenia pierwszych, pilotażowych spółdzielni energetycznych w 6 gminach na terenie województw kujawsko-pomorskiego i podlaskiego.

W programie aktualnych warsztatów przewidziano ponadto m.in.:

  • Priorytety Unii Europejskiej w zakresie OZE (Europejski Zielony Ład, Krajowy Plan Odbudowy, Regionalny Program Odnowy, Plan Strategiczny itp.)
  • Spółdzielnie energetyczne jako lokalny kreator rynku energii
  • Zakładanie spółdzielni - model wieloetapowy (7 kroków)
  • Niemiecki model spółdzielczej produkcji energii. Jak spółdzielnie stały się istotnym graczem na rynku energii
  • Przykład greckich spółdzielni energetycznych o rolniczym rodowodzie
  • Doświadczenia z Podlasia w zakresie OZE