VI Europejski Kongres Samorządów Mikołajki, 6-7 grudnia (n.in. efektywność energetyczna i inwestycje w czystą energię)

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. W dniach 6-7 grudnia podczas Kongresu Samorządów, zaproszeni eksperci debatowali o sposobach na odbudowę gospodarek lokalnych po pandemii.

W panelu pt. "Inwestycje w "czystą energię" – czy to się opłaca? 

Podczas panelu poruszone zostały tematy związane z rozproszoną energią na obszarach wiejskich i ich wpływie na jakość życia osób na nich mieszkających. Jednym z Panelistów był członek Rady Programowej Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego dr Grzegorz Maśloch.

dr Grzegorz Maśloch, członek Rady Programowej Stowarzyszenia
​(na zdjęciu drugi od lewej)

Więcej informacji o wydarzeniu.