UWAGA! Ruszają środki na dotacje dla rolników o wartości 18,7mld.

Wiceprezes NFOŚiGW - Paweł Mirowski poinformował o zaakceptowaniu przez Europejski Bank Inwestycyjny 15 programów planowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o łącznej wartości 18,7 mld zł. Programy mają za zadanie wesprzeć transformację energetyczną Polski.

Programy mają być finansowane z Funduszu Modernizacyjnego, z którego popłyną środki o łącznej wartości 30 mld zł. Wiceprezes Mirowski poinformował, że NFOŚiGW będzie w bieżącym roku kontraktował środki i wypłacał je beneficjentom. Dofinansowywanymi obszarami będą m.in.:

  • niskoemisyjne źródła energii w energetyce, przemyśle i ciepłownictwie - 7mld zł,
  • inteligentna infrastruktura energetyczna - 1,5 mld zł,
  • rozwój infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej - 1 mld zł,
  • poprawa efektywności energetycznej budynków w modelu ESCO - 112,5 mln zł,
  • magazyny energii dla stabilizacji sieci - 1 mld zł,
  • wykorzystanie paliw alternatywnych do wytwarzania energii - 3 mld zł.

 

Fundusz Modernizacyjny to instrument finansowy, który będzie działał w latach 2021-2030 i zostanie zasilony środkami ze sprzedaży 2 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami, tzw. EU-ETS. Sprzedaż tych uprawnień jest dokonywana w półrocznych transzach przez Europejski Bank Inwestycyjny. EBI zapewnia środki finansowe na projekty, które przyczynią się do osiągnięcia celów UE zarówno we wspólnocie, jak i poza jej granicami. Środki nie pochodzą z budżetu unijnego, a są pozyskiwane przez EBI na rynkach kapitałowych.

 

Źródło: globenergia.pl