Uwaga rolnicy - właśnie został uruchomiony nabór na tworzenie grup i organizacji producentów

4 maja wystartował nabór i można ubiegać się o dofinasowanie na tworzenia grup producentów i organizacji producentów. 

Termin składania wniosków trwa do 17 czerwca 2022 r.

Dla kogo?

Pomoc skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 1 czerwca 2021 r. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru a szczegółowy sposób punktowania znajduje się TUTAJ

Wysokość dofinansowania?

Wsparcie jest realizowane w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość dofinansowania wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim – 9 proc., w trzecim – 8 proc., w czwartym – 7 proc., w piątym – 6 proc. Limit przyznawanych środków to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu, a wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu przez ARiMR prawidłowej realizacji planu biznesowego.

 

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 4 maja do 17 czerwca 2022 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź przez upoważnioną osobę do placówki Agencji, złożyć elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP bądź przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

źródło: ARIMR