Uproszczone systemy uprawy – rolnictwo węglowe

Przybliżamy wymagania, które należy spełnić, aby skorzystać z praktyki: Uproszczone systemy uprawy, w ramach ekoschematu: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi. Zachęcamy wszystkich rolników do wnioskowania o ekoschematy.

 

 

Płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi  - obejmują 8 praktyk. Praktyki te będą objęte systemem punktowym.

System punktowy oznacza, że do każdej z praktyk przypisana jest odpowiednia liczba punktów, przy czym 1 pkt stanowi równowartość 22,47 EUR (≈100 zł). Punkty są oparte na wyliczonych stawkach płatności stanowiących rekompensatę dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku realizacji danej praktyki.

 

Praktyki w ramach płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi:

 • Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt – 5 pkt
 • Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe – 5 pkt
 • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia
  - wariant podstawowy – 1 pkt
  - wariant z wapnowaniem – 3 pkt
 • Zróżnicowana struktura upraw – 3 pkt
 • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji – 2 pkt
 • Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo – 3 pkt
 • Uproszczone systemy uprawy – 4 pkt
 • Wymieszanie słomy z glebą - 2 pkt

 

Wymagania

Aby uzyskać płatność w ramach praktyki, należy prowadzić na gruntach ornych:

 • uprawę konserwująca bezorkową (w tym uprawę pasową) poprzez:
 • wykonywanie zabiegów uprawowych z odstąpieniem od uprawy płużnej w zespole uprawek pożniwnych i przedsiewnych;
 • pozostawienie na polu po zbiorze uprawy w plonie głównym całości resztek pożniwnych w formie mulczu;

 

UWAGA

Powyższe wymagania dotyczą roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 493).

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony na Facebooku - https://www.facebook.com/EnergiaDlaWsi/

 

 

oraz zapoznania się z materiałami dostępnymi na naszym kanale YouTube - https://www.youtube.com/@energiadlawsi921