Trwają konsultacje społeczne do planu polityki rolnej - Jak wziąć w nich udział?

Do 18.04 trwają konsultacje społeczne do planu polityki rolnej

3 maja 2021 r. Polska przesłała do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Od tej pory trwa dialog techniczny z KE, który zakończy pozytywna ocena i akceptacja dokumentu przez Komisję Europejską. Do tego czasu możliwe są jego zmiany, a Państwo mogą mieć realny wpływ na finalny wygląd KPO.

 

Kamień milowy inwestycji związanych z KPO

Opracowany został projekt „Kryteriów wyboru ostatecznych odbiorców wsparcia dla przedsięwzięć w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu w łańcuchu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”, przygotowanie go jest realizacją jednego z kamieni milowych tej inicjatywy - podaje Ministerstwo Rolnictwa

Jak można zaopiniować dokument?

Zapraszamy Państwa do przyłączenia się w wyrażaniu opinii na temat tego dokumentu poprzez udział w konsultacjach społecznych, które będą trwały do 18 kwietnia 2022 r.

W tym celu powstała ankieta Ministerstwa Rolnictwa. Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem i uzupełnienie poniższego formularza ankiety oraz przesłanie go na adres mailowy: strategia@minrol.gov.pl

FORMULARZ ANKIETY

DOKUMENT DOT. KRYTERIÓW