Technologie OZE, a rozwój obszarów wiejskich

26 edycja Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii Enex odbyła się w dniach 7-8 lutego 2024 roku w Targach Kielce i dała możliwość na zapoznanie się z rozwijającymi się technologiami OZE.

Nasze ekspertki udały się na Targi w celu zapoznania się z ofertami dostępnymi na rynku w zakresie energii odnawialnej dla obszarów wiejskich. Była to okazja do zapoznania się z czołowymi producentami i dystrybutorami branży energetycznej oraz ich możliwościami na rozwój energii odnawialnej na obszarach wiejskich. Targi kieleckie, oprócz zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami branży energetycznej, umożliwiły wymianę wiedzy i doświadczeń poprzez konferencje, fora i spotkania branżowe.

 

Przewaga energetyki słonecznej

W głównej mierze były przedstawiane rozwiązania technologiczne z energii słonecznej, podczas gdy dla obszarów wiejskich ważna jest różnorodność i dopasowanie technologii do potrzeb, co dają również inne odnawialne źródła energii. Niektórzy wystawcy, oprócz samych instalacji fotowoltaicznych, przedstawiali również pełne systemy i kompleksowe rozwiązania, które oparte są na samowystarczalności, co jest bardzo ważnym aspektem dla gospodarstw rolnych.

 

Kierunek rozwoju obszarów wiejskich w zakresie OZE

Ekspertki prowadziły rozmowy z przedstawicielami sektora biogazowego, który jest kluczowy dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, a okazał się mniejszością wśród wystawców wydarzenia. Biogazownie rolnicze są kierunkiem rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego na obszarach wiejskich, ponieważ zapewniają zrównoważone zarządzanie odpadami. Podczas targów możliwości rozwoju sektora biogazowego nie były często poruszanym tematem, jednak ekspertki projektu podczas dyskusji z wystawcami podkreślały konieczność transferu wiedzy w tym zakresie.