Technologie czwartej rewolucji technologicznej w rolnictwie zrównoważonym - dr Jacek Skudlarski, ekspert "Energia Dla Wsi"

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją dr. Jacka Skudlarskiego, eksperta energiadlawsi.pl, pt. Technologie czwartej rewolucji technologicznej w rolnictwie zrównoważonym.

 

 

Wyzwania środowiskowo – klimatyczne, gospodarczo – polityczne jak i demograficzne wymagają przestawienia rolnictwa na produkcję zrównoważoną. Oprócz spełnienia wymagań ochrony środowiska i zapewnienia dobrostanu zwierząt dużym wyzwaniem dla gospodarstw rolnych jest obniżenie kosztochłonności produkcji rolniczej przy jednoczesnym wzmacnianiu jej efektywności.

 

W realizacji tych działań zastosowanie znajdują nowoczesne technologie umożliwiające monitorowanie produkcji rolnej w stanie rzeczywistym, analizę dużych zasobów danych jak i planowanie procesów produkcyjnych z jednoczesną optymalizacją w zakresie zużycia paliw, energii, nawozów, pestycydów, nasion i innych zasobów generujących koszty produkcji w gospodarstwie. Technologie tworzące koncepcję czwartej rewolucji technologicznej znalazły zastosowanie przede wszystkim w sektorze przemysłowym (Przemysł 4.0). Jak pokazuje praktyka wiele z tych rozwiązań można adaptować i wykorzystać w rolnictwie do redukcji kosztów produkcji, poprawy zdrowia gleby i dobrostanu zwierząt jak i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

 

Więcej na: https://witrynawiejska.org.pl/2022/11/02/technologie-czwartej-rewolucji-technologicznej-w-rolnictwie-zrownowazonym/

 

dr Jacek Skudlarski, SGGW - ekspert Energia Dla Wsi