Szkolenie - Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem – nawet 500 tys. zł wsparcia.

Do 19 sierpnia 2022 r. jest możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie usług rolniczych i leśnych w ramach „Wsparcia inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” z PROW 2014-2020. W tym naborze pomocą objęte zostały nowe rodzaje działalności a dla ubiegających się o wsparcie eksperci ARiMR przeprowadzili szkolenie.

Podobnie jak w poprzednich latach z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Warto jednak podkreślić, że zakres działalności, które mogą zostać objęte wsparciem, został rozszerzony o usługi leśne, a także o te związane z zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych. Dodatkowo działalność, którą może świadczyć potencjalny beneficjent dofinansowania, może być związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji np. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych lub wykorzystania technologii cyfrowych. W przypadku usług związanych z rolnictwem i tych dotyczących leśnictwa, działalność musi być prowadzona przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Maksymalna kwota dotacji, o jakie można się ubiegać, wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Refundacji podlega, zgodnie ze standardami, do 50 proc. udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów inwestycji. Natomiast w przypadku działalności związanej z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i tej z wykorzystaniem technologii cyfrowych jest to 65 proc.

7 lipca, który był pierwszym dniu naboru, odbyło się internetowe szkolenie dotyczące zmian w zasadach ubiegania się o środki finansowe na ten cel. Było ono skierowane do zainteresowanych ubieganiem się o to dofinansowanie i do doradców zajmujących się przygotowywaniem potrzebnej dokumentacji. Podczas e-spotkania eksperci ARiMR odpowiadali na zadawane przez uczestników pytania.

Link do wspomnianego wyżej szkolenia: https://www.youtube.com/watch?v=-bzJE7ZojRY

 

Fot. "Rozwój przedsiębiorczości-rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem" - Webinarium

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi