Szkolenie dla grupy liderskiej w zakresie rolnictwa nowoczesnego oraz spółdzielni energetycznych

W dniu 17 kwietnia 2024 r. w Nowogrodzie k. Łomży ekspert projektu dr inż. Jacek Skudlarski i Rafał Czaja – Prezes Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego spotkali się z rolnikami, odpowiedzialnymi za produkcję zwierzęcą (przede wszystkim trzoda chlewna i bydło). Spotkanie kolejnej grupy liderskiej wzmacnia współpracę lokalnych rolników. Dyskusje dotyczyły produkcji zwierzęcej oraz obniżania presji środowiskowej oraz wypracowania elementów i wniosków w zakresie rozwiązań OZE i rolnictwa 4.0 przygotowujących do absorpcji nowych środków z Unii Europejskiej.

Podczas spotkania dyskutowano na temat:

  •  wpływu importu produktów agro na rynek europejski, w szczególności Polski.
  •  budowania kompetencji młodych fachowców, inżynierów, jak sprostać większej cyfryzacji i mechanizacji rolnictwa.
  • optymalizacji kosztów produkcji rolnej – wzmacniania współpracy między lokalnymi rolnikami w zakresie wspólnych zakupów maszyn i technologii. Wspólne zarządzanie tymi zasobami.
  • formuły laboratorium, w którym można sprawdzać nowoczesne technologie Rolnictwa 4.0.
  • spółdzielni energetycznych - jak zabezpieczać energetykę na obszarach wiejskich.

Spotkanie było okazją do wymiany opinii i doświadczeń z zakresu wdrażania w gospodarstwach rolnych innowacji w rolnictwie oraz promowania rozwoju energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich.