SZKOLENIA ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO - KWIECIEŃ 2024

Edukacja rolników jest niezwykle istotna, ponieważ umożliwia skuteczniejsze zarządzanie gospodarstwem, zwiększenie wydajności produkcji rolniczej oraz dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych, klimatycznych i technologicznych. 

Nowe informacje dotyczące nowoczesnych technologii, technik uprawy, ochrony roślin, a także strategii marketingowych pozwalają rolnikom efektywniej wykorzystywać zasoby, minimalizować straty i osiągać lepsze rezultaty ekonomiczne. Wprowadzanie innowacji i aktualnej wiedzy przyczynia się również do zrównoważonego rozwoju rolnictwa, ochrony środowiska i poprawy jakości produktów rolnych.

W ramach poszerzania wiedzy zachęcamy do brania udziału w szkoleniach i konferencjach. W poniższej tabeli, prezentujemy listę bezpłatnych webinariów rolniczych organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego w kwietniu br.

 

SZKOLENIA ODR

TEMAT DATA GODZINA ORGANIZATOR WIĘCEJ INFORMACJI
Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych,
dyrektywa azotanowa i ramowa dyrektywa wodna

04.04.2024

11.04.2024

09:00

09:00

ZODR

Rejestracja

Rejestracja

Płatności bezpośrednie

09.04.2024

10.04.2024

09:00

10:00

ZODR

Rejestracja

Rejestracja

PROW i PS WPR 09.04.2024 10:00 ZODR Rejestracja
Normy i wymogi warunkowości 10.04.2024 09:00 ZODR Rejestracja
Ekoschematy - wymogi i płatności w realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt

04.04.2024

10.04.2024

18.04.2024

10:00

10:00

10:00

WODR

Zapisy

Zapisy

Zapisy

Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat instrumentów Planu Strategicznego WPR z uwzględnieniem warunkowości 04.04.2024 10:00 WODR Zapisy
Ochrona i sposoby utrzymania żyzności gleb poprzez ich wapnowanie 08.04.2024 09:00 WODR Zapisy
Płatności bezpośrednie i ekoschematy 09.04.2024 10:00 WODR Zapisy
Zdrowie zwierząt, w tym choroby, które są przenoszone na ludzi, zależności między zdrowiem zwierząt, dobrostanem zwierząt i zdrowiem ludzi 12.04.2024

09:00

10:00

WODR

Zapisy

Zapisy

Krótkie łańcuchy dostaw produktów żywnościowych 17.04.2024

09:00

WODR Zapisy
Mechanizmy wsparcia bezpośredniego dochodów gospodarstw rolniczych w 2024 r.
– dopłaty bezpośrednie, warunkowość i ekoschematy
12.04.2024 10:00 KPODR Rejestracja
Znaczenie integrowanej ochrony roślin w rozwoju gospodarstw rolnych 15.04.2024 10:00 KPODR Rejestracja
Zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2024 roku - e-Wniosek 23.04.2024 09:00 LODR Rejestracja
Plan Strategiczny WPR 10.04.2024 09:00 MODR Rejestracja
Racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 17.04.2024 09:00 MODR Rejestracja
Dobre praktyki rolnicze minimalizujące straty składników nawozowych 05.04.2024 10:00 DODR Zgłoszenie
Warunkowość – podstawowy element nowej Zielonej Architektury oraz ekoschematy – nowy rodzaj płatności bezpośrednich

05.04.2024

12.04.2024

18.04.2024

19.04.2024

24.04.2024

25.04.2024

26.04.2024

12:00

12:00

09:00

09:00

09:00

10:00

09:00

DODR

Zgłoszenie

Zgłoszenie

Zgłoszenie

Zgłoszenie

Zgłoszenie

Zgłoszenie

Zgłoszenie

Interwencja rolno-środowiskowo-klimatyczna

23.04.2024

29.04.2024

09:00

09:00

DODR

Zgłoszenie

Zgłoszenie

Mała retencja w gospodarstwach rolnych 12.04.2024 09:00 DODR Zgłoszenie
Grupy operacyjne EPI na obszarach wiejskich 26.04.2024 12:00 DODR Zgłoszenie
Zasady zmniejszenia emisji azotu do środowiska 05.04.2024 11:00 DODR Zgłoszenie
Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność 16.04.2024 10:00 DODR Zgłoszenie
Efektywne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną w gospodarstwie 23.04.2024 10:00 DODR Zgłoszenie