Szkolenia z zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych

W dniu 21 września - ruszyły bezpłatne szkolenia on-line z zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych.

"Szkolenia realizowane są przez Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego i doskonale wpisują się w cele naszego projektu "Energia Dla Wsi - energiadlawsi.pl". Aktywizacja obszarów wiejskich i ich społeczności oraz rozwój zrównoważony są dla nas kluczowe" - podkreśla Rafał Czaja, Prezes Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego.

Cykl 16 nieodpłatnych warsztatów został objęty Patronatem Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Henryka Kowalczyka, a realizowany jest w ścisłej współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Przypomnijmy, że celem KOWR jest m.in. wsparcie innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa, czym są niewątpliwie spółdzielnie energetyczne.

"Do dnia dzisiejszego przeprowadzone zostały szkolenia dla 5 województw - opolskiego, zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego i łódzkiego. Dotychczasowe webinary, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, tym bardziej, że zakres zagadnień jest obfity, obejmując m.in.: kwestie społeczne, prawne, organizacyjne, energetyczne, a uczestnicy dowiadują się :

  • jak krok po kroku założyć spółdzielnię energetyczną,
  • jakie modele można stosować,
  • jakie są planowane dofinansowania do przedsięwzięcia.

Staramy się poprzez naszych ekspertów mówić językiem korzyści na rzecz lokalnego rozwoju." - wskazuje Rafał Czaja ze Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego. lider projektu energiadlawsi.pl

Zaznaczmy, że wśród ekspertów Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego prowadzących poszczególne sekcje tematyczne są:

  • dr Grzegorz Maśloch
  • mgr. Tomasz Marzec
  • dr Krzysztof Księżopolski
  • mgr. Arkadiusz Mikołajczyk
  • mgr Rafał Czaja

Osoby i organizacje zainteresowane przedmiotową działalnością prosimy o kontakt na adres: biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl

Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego

fot. Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego, energiadlawsi.pl Rafał Romanowski, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

fot. Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego, energiadlawsi.pl Waldemar Humięcki, Dyrektor Generalny KOWR

fot. Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego, energiadlawsi.pl dr Grzegorz Maśloch, Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego

fot. Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego, energiadlawsi.pl - od lewej: dr Grzegorz Maśloch, dr Krzysztof Księżopolski, mgr. Rafał Czaja, mgr. Tomasz Marzec