Szanujmy naszą żywność i ograniczajmy energochłonność jej produkcji w Polsce

To kluczowy dla energia.pl przekaz jaki wybrzmiał podczas seminarium "Wyzwania dla branży mięsnej", zorganizowanego przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w dniu 19 maja w Warszawie.

Jak wskazujemy na naszym portalu, punktem wyjściowym do dyskusji zgromadzonych ekspertów były fakty takie jak:

  • marnujemy w Polsce 4,8 mln ton żywności
  • co roku w Polsce wyrzuca się 5 mln. ton żywności, a na świecie 13, mld ton

Uwaga: taka ilość wystarczyłaby na wyżywienie wszystkich mieszkańców Polski przez 66 lat!

  • co roku do produkcji wyrzucanej żywności, na świecie zużywa się 250 bln. litrów wody 

Uwaga:  to 14 razy więcej niż zawierają w sobie wszystkie jeziora w Polsce!

  • rocznie z powodu wyrzucanej na świecie żywności, do atmosfery trafia 3,3 mld. ton gazów cieplarnianych

Uwaga: to prawie tyle ile w tym samym czasie emituje cały przemysł UE

Uczestnicy zgadzali się, że troska o środowisko naturalne staje się już coraz bardziej widoczna w świadomości konsumentów, a klienci przy podejmowaniu decyzji zakupowych biorą pod uwagę coraz bardziej zrównoważony rozwój. Zarówno dla rolników jak i producentów to elementy, które muszą oni uwzględniać przy swoich działaniach. Elementy te stają się już nieodłączne dla przemysłu spożywczego, a wśród firm wzrasta zainteresowanie znakowaniem środków spożywczych w kontekście śladu węglowego, by pozytywnie wyróżnić swoje produkty wśród konkurentów.

Kluczowym aspektem, który został wyróżniony, a jest szczególnie bliski działaniom Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego (energiadlawsi.pl), było stwierdzenie, że "projektując i wybierając urządzenie i technologie energooszczędne możemy po pierwsze oszczędzić, a po drugie choćby w niewielkim stopniu przyczynić się do ochrony naszej planety" - co zaznaczył dr Łukasz Przybysz z IBPRS.

Dla Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego (energiadlawsi.pl), dzisiejsze wydarzenie było kolejną szansą rozmów dot. potrzeb wpierania rozwoju zrównoważonego na obszarach wiejskich i praktycznego wspierania tych procesów z uwzględnieniem zarówno lokalnej specyfiki jak i kierunków polityki UE.