Środowisko i zielona transformacja - debata on-line Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło prace nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050. Pierwszym ich etapem są debaty eksperckie i wysłuchania publiczne. Celem tych spotkań jest wsparcie procesu tworzenia KRK poprzez stworzenie miejsca dialogu społecznego i eksperckiego w dziedzinach warunkujących przyszły rozwój kraju. Do udziału w tych spotkaniach zostały zaproszone czołowe polskie i zagraniczne ośrodki akademickie i instytuty foresightowe, think tanki, biznes, przedsiębiorcy ekonomii społecznej, aktywiści lokalni, organizacje pozarządowe. W tym tygodniu (piątek, 8 października) odbędzie się debata pod hasłem „ Środowisko i zielona transformacja”.

 

Zapis debaty na portalu Youtube poniżej:
LINK