Spotkanie z lokalnymi liderami we wsi Dłużniewo

Wczoraj, tj. 3 kwietnia, przedstawiciele projektu Energia Dla Wsi - mgr Rafał Czaja oraz dr Grzegorz Maśloch, mieli przyjemność gościć we wsi Dłużniewo u lokalnych rolników-liderów.

Gospodarzami spotkania byli producenci trzody chlewnej oraz hodowcy bydła mlecznego, zainteresowani zrównoważonym rozwojem swoich gospodarstw i dyskusjami dot. nadchodzących wyzwań w rolnictwie w kontekście regulacji UE i trendów rynkowych. Na zakończenie jeden z przedstawicieli oprowadził naszych ekspertów po swoim gospodarstwie, opowiadając o jego funkcjonowaniu i planach na rozwój.

 

Jednym z założeń projektu Energia Dla Wsi jest wspieranie rolników w dążeniu do zrównoważonej transformacji i zmniejszenie presji na środowisko naturalne.

"Cieszymy się z możliwości bezpośrednich rozmów i możliwości wspierania naszą wiedzą w zakresie transformacji rolników w dążeniu do podejmowania działań, które nie tylko poprawiają efektywność gospodarstwa, czyli pomagają osiągnąć jak największy zysk przy jak najmniejszym nakładzie, ale dodatkowo wpisują się w założenia polityki prośrodowiskowej poprzez m.in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie" - wskazuje Rafał Czaja

"Podczas wczorajszego spotkania omówiliśmy z lokalnymi liderami rozwiązania wspierające spełnienie tych założeń. Rozmawialiśmy o wykorzystaniu elementów technologii z zakresu rolnictwa 4.0 czy gospodarki obiegu zamkniętego" - podkreśla Grzegorz Maśloch.

Jednym z elementów tworzenia gospodarki obiegu zamkniętego w gospodarstwie rolnym, o którym dyskutowano na wczorajszym spotkaniu, jest stworzenie biogazowni rolniczej - rozwiązania standardowe (0,5 MW oraz większe moce) vs. źródła mikrokogeneracyjne (od 20 do 50 kW). Wskazano, że rozwiązanie w zakresie biogazowni pomaga w zagospodarowaniu bioodpadów w sposób efektywny i przyjazny środowisku przy jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz ekologicznego nawozu (poferment).

"Szczególnie kwestia mikrobiogazowni to rozwiązanie w jakimś stopniu dodatkowo "upodmiotowujące" rolnika, tzn. rolnik nie jest wyłącznie dostawcą substratu, a podmiotem który ten substrat wykorzystuje na własne potrzeby w obrębie własnego gospodarstwa" - zaznacza Rafał Czaja

 

Więcej o biogazowniach w artykule: KORZYŚCI Z POSIADANIA BIOGAZOWNI. LEPIEJ WYBRAĆ MAŁĄ CZY DUŻĄ?

 

Fotorelacja z wczorajszego spotkania