Spotkanie z liderem Bartłomiejem

Owocne spotkanie podczas którego dyskutowaliśmy o tematach z zakresu rolnictwa ekologicznego, przetwórstwa lokalnego, potrzebie edukacji i współpracy wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.
 
 

 

Dziękujemy za merytoryczne rozmowy i działamy dalej!