Spotkanie z Członkami Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw ‘Unia Owocowa’

Byliśmy inicjatorem spotkania z Członkami Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw "Unia Owocowa",  o którym rozmawialiśmy z Cezarym Rokickim- liderem projektu energiadlawsi.pl, nowoczesnym sadownikiem, który sukcesywnie prowadzi swoje gospodarstwo w oparciu o rozwiązania Rolnictwa 4.0.

Spotkanie dotyczyło nadchodzących zmian w zakresie energii elektrycznej i ciepła oraz gospodarki obiegu zamkniętego. Rolnicy, sadownicy dyskutowali o możliwościach grup działających w zakresie spółdzielni energetycznych, mikrobiogazowni czy grupowych zakupów energii elektrycznej.