Spotkanie we współpracy z Polską Federacją Ziemniaka, dot. korzyści z wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich przez rolników

W dniu 21 kwietnia w ramach działań dot. „Odnawialne Źródła Energii szansą rozwoju obszarów wiejskich i ich społeczności”, odbyło się merytoryczne spotkanie we współpracy z Polską Federacją Ziemniaka.
 
Podczas spotkania wskazywano rolę OZE w budowaniu przewag konkurencyjnych gospodarstw., podkreślając że produkcja energii ze źródeł odnawialnych prowadzi m.in. do:

zróżnicowania dostępnych na wsi źródeł energii,
kreowania aktywnych postaw w kierunku uczestnictwa poprzez wykorzystanie energetyki odnawialnej w krajowym systemie energetycznym (formy zorganizowane produkcji - społeczności energetyczne),
kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców wsi,
polepszania stabilności dostaw energii na obszarach wiejskich,
poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej i jakości życia na wsi.

Wśród szans na rzecz rolnictwa omówiono takie aspekty jak:
 
wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich,
• poprawę efektywności pracy w rolnictwie,
• stabilizację cen i wielkości produkcji rolniczej,
• wzrost dochodów rolników w wyniku rosnącego popytu na ekologiczną/zieloną żywność i czystą energii,
• optymalne wykorzystanie czynników produkcji

                                                                  Agnieszka Tołłoczko - Gospodarstwo Rolne Szkotowo, Rafał Czaja - Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego
 
Ważnym elementem aktualnych rozmów była budząca się świadomość w sektorze, a tym samym poszukiwania innowacyjnych rozwiązań (m.in. energetyka słoneczna, wiatrowa, kogeneracja), dodatkowo w kontekście "komfortu energetycznego", który cały czas znacznie odbiega od poziomów istniejących w miastach. Gospodarz spotkania - "Gospodarstwo Rolne Szkotowo" oraz uczestnicy spotkania (zdalnie) wyraźnie podkreślali konieczność dalszych działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie wykorzystania OZE w połączeniu z korzyściami dla gospodarstw rolnych.