Spotkanie w zakresie realizacji projektów OZE przez rolników (w AGROSAD)

W dniu 19 maja, odbyło się kolejne spotkanie we współpracy z Polską Federacją Ziemniaka, dot. korzyści z wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich przez rolników.
 
Podczas spotkania wskazywano rolę OZE w budowaniu przewag konkurencyjnych gospodarstw rolnych., podkreślając że produkcja energii ze źródeł odnawialnych prowadzi m.in. do:

zróżnicowania dostępnych źródeł energii dla rolników,
polepszania stabilności dostaw energii na obszarach wiejskich i w gospodarstwach rolnych,
poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Wśród szans na rzecz rolnictwa omówiono takie aspekty jak:
 
• poprawę efektywności pracy w gospodarstwie rolnym i przedsiebiorstwie konfekcjonowania warzyw,
• stabilizację cen i wielkości produkcji rolniczej,
• wzrost dochodów rolników w wyniku rosnącego popytu na ekologiczną/zieloną żywność i czystą energii,
• optymalne wykorzystanie czynników produkcji.

Ważnym elementem aktualnych rozmów była budząca się świadomość w sektorze, a tym samym poszukiwania innowacyjnych rozwiązań (m.in. energetyka słoneczna, wiatrowa, kogeneracja), dodatkowo w kontekście "komfortu energetycznego", który cały czas znacznie odbiega od poziomów istniejących w miastach. Gospodarz spotkania - AGROSAD.