Spotkanie liderów projektu energiadlawsi.pl

Spotkanie liderów projektu energiadlawsi.pl odbyło się 9-10 listopada w Kazimierzu Dolnym. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego w ramach projektu energiadlawsi.pl. W wydarzeniu uczestniczyli eksperci oraz liderzy projektu edukacyjnego Energia Dla Wsi- przedstawicieli organizacji rolnych, rolnicy, przedsiębiorcy oraz naukowcy.

 

 

 

Podczas spotkania zostały przypomniane cele projektu, które wdrażane są od stycznia 2021 r. wraz z rozpoczęciem projektu.

Działania Energii Dla Wsi wpisują się w gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ) oraz cele unijne. Forma działań jest szeroka i różnorodna. Przede wszystkim są to dyskusje i spotkania z rolnikami, otwarta forma edukacji, niezależny kanał na YouTube i Facebook, opracowywanie artykułów na stronę energiadlawsi.pl

Celem Energia Dla Wsi jest propagowanie nowoczesnych modeli rozwoju, metod i technologii w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Rolnictwa 4.0 i wzrostu poziomu życia na obszarach wiejskich.

Podczas warsztatów liderzy projektu mieli możliwość się zapoznać, przedyskutować aktualne tematy i  potrzeby pomiędzy sektorami oraz znaleźć wspólne rozwiązania na występujące wyzwania.

 

 

Zagadnienia poruszone i omówione podczas spotkania to między innymi :

 • Budowanie relacji powiązań pomiędzy sektorami na rzecz zrównoważonej transformacji obszarów wiejskich.
 • Promocja działań liderów.
 • Lokalne grupy działania.
 • Koncepcja budowy i wzmacniania lokalnych marek w rolnictwie-wzmocnienie pozycji rolników.
 • Trendy transformacji obszarów wiejskich.
 • Sieciowanie jako element efektywnej współpracy na rzecz wsparcia
 • Wymiary rolnictwa zrównoważonego
 • Rolnictwo 4.0 oraz w jaki sposób ono wspomaga rolnictwo zrównoważone.

 

 

Na koniec został przedstawiony plan współpracy.

Podczas warsztatów podkreślano ważne elementy takie jak budowanie relacji pomiędzy sektorami na rzecz zrównoważonej transformacji obszarów wiejskich i promocji działań liderów, współpraca, innowacyjne rozwiązania w rolnictwie, wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa, nowe formy działalności na obszarach wiejskich, budowanie lokalnych sieci powiązań uwzględniających potrzeby rolników, ich rodzin i polskiej wsi.

 

Omówione zostały wyzwania oraz bariery utrudniające zrównoważoną transformację na obszarach wiejskich.

Dzięki świetnemu wydarzeniu oraz projektu Energia Dla Wsi liderzy mają wsparcie, dotyczące miedzy innymi:

 • Wzmacniania lokalnej sieci na rzecz głosu ogólnopolskiego,
 • Wymiany informacji źródłowych,
 • Wzmacniania relacji i pozycji na poziomie decydentów,
 • Wzmacniania relacji międzynarodowych,
 • Dostęp do kadry naukowo-eksperckiej,
 • A przede wszystkim promowania liderów poprzez publikacje, wyjazdy, materiały edukacyjne, spotkania, wydarzenia.