Spotkanie liderów branży owocowo-warzywnej w Mszczonowie

W dniu wczorajszym, tj. 28 marca,  w Mszczonowie (woj. mazowieckie) odbyło się spotkanie eksperckie liderów branży owocowo-warzywnej dotyczące kierunków jej zrównoważonego rozwoju.

W spotkaniu i dyskusjach dotyczących nadchodzących wyzwań wzięli także udział eksperci projektu energiadlawsi.pl - mgr. Rafał Czaja (członek zespół ds. zrównoważonego rozwoju Core-Team) oraz inż. Weronika Robionek.

 

fot. Mirosław Korzeniowski, Rafał Czaja 

fot. Weronika Robionek

 

Podczas prezentacji i dyskusji  wskazywano na takie elementy budujące konkurencyjność branży jak:

  • Zwiększenie aktywności  liderów-ekspertów w opiniowaniu aktualizacji i wdrażaniu Krajowego Planu Strategicznego, m.in. EKOSCHEMATY,

  • Dbanie o zrównoważone dochody polskich ogrodników,

  • Aktywniejszą współpracę eksperckich zespołów roboczych mając na celu wzmacnianie głosu branży/rolników/producentów w zakresie potrzeb rozwojowych

  • Aktywniejszą współpracę z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czy Ministerstwem Zdrowia w zakresie promocji spożycia polskich owoców i warzyw

Szczególnie wartościowym wnioskiem do dalszego działania było podkreślenie przez uczestników wagi współpracy zespołu eksperckiego ds. zrównoważonego rozwoju oraz zespołu ds. promocji postaw i dobrych praktyk, jako wartości dodanej dla całej branży.

"Tak właśnie należy rozumieć rolę liderów poszczególnych zespołów eksperckich, tylko wymiana spostrzeżeń i analityczne wyciąganie wniosków mogą przekładać się na sukces polskiego zrównoważonego rolnictwa. Takie postawy chcielibyśmy promować w ramach naszego projektu - energiadlawsi.pl" - zaznacza Rafał Czaja.

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać eksperckich prezentacji, w tym m.in.:

Dlaczego integrowana i zrównoważona produkcja jest szansą na rozwój ogrodnictwa? - Mirosław Korzeniowski, Lider Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju

Możliwości wsparcia organizacji w ramach Krajowego Planu Strategicznego – Waldemar Guba, Dyrektor Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Dobre postawy i praktyki co jest potrzebne branży? – Maciej Majewski, Lider Zespołu ds. promocji postaw i dobrych praktyk produkcyjnych i handlowych.

 

fot. pap.pl

W spotkaniu wzięli udział m.in.:

  • Mirosław Korzeniowski, Lider Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju,
  • Maciej Majewski, Lider Zespołu ds. promocji postaw i dobrych praktyk
  • Adam Paradowski, Lider Zespołu ds. opracowania projektu cyfrowego zbierania danych branżowych
  • Dominika Kozarzewska, koordynatorka prac, Prezeska Grupy Producentów Owoców „Polskie Jagody”,
  • Paulina Kopeć, Sekretarz Generalna Stow. Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw Unia Owocow

Organizatorem spotkania był - Witold Boguta, Prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, inicjator powstania zespołów eksperckich i lider prac zespołu ds. promocji roli owoców i warzyw w codziennym odżywianiu.