Spotkanie Core Team

21 września w Małej Wsi odbyło się spotkanie dyskusyjne w ramach projektu Core Team. Projekt ten jest nową inicjatywą w obszarze nowoczesnego rolnictwa i łączy potencjał sektora owoców i warzyw. Przedstawiciele wielu środowisk, produkcji, przetwórstwa, nauki z bogatym doświadczeniem, postawili sobie za cel identyfikację wyzwań i ściślejszą współpracę. Wśród uczestników aktualnego wydarzenia obecni byli także przedstawiciele Polskiej Federacji Ziemniaka oraz Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego współpracujących już ze sobą m.in. przy promocji zrównoważonego rozwoju odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach i na obszarach wiejskich.

Wśród zagadnień omawianych, szczególnie ważnych dla wymienionych organizacji oraz zgromadzonych liderów, znalazły się:

  • Upowszechnianie idei produkcji zrównoważonej (m.in. gospodarka obiegu zamkniętego, wykorzystanie OZE)
  • Zapewnienie powszechnej i praktycznej informacji na temat ekoschematów, kierunków Zielonego Ładu i nowej Wspólnej Polityki Rolnej
  • Promocja postaw i dobrych praktyk produkcyjnych
  • Koncepcja zadaniowania badań i współpracy z nauką w obszarze prac badawczo-rozwojowych 
  • Koncepcja forum współpracy sektora w kierunku  podniesienia konkurencyjności.

 

Projekt jest realizowany pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.