Spółdzielnie energetyczne na obszarach wiejskich przyśpieszają

W dniu 30.03.2022r. Ministrowie Klimatu i Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisali rozporządzenie ws. dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych.

Jak wskazują eksperci Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, m.in. dr Grzegorz Maśloch - jest to niezwykle ważny krok w rozwoju spółdzielni energetycznych, na który oczekiwano od dłuższego czasu.

W komunikacie przedstawiciele resortów Klimatu i Rolnictwa, wskazują również, że - spółdzielnie energetyczne mogą stanowić ważny element budowania bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze lokalnym, a w konsekwencji krajowym. Umożliwiają one bowiem zaangażowanie lokalnych społeczności w transformację energetyczną w sposób zrównoważony.

Niezwykle ważne jest, że wreszcie budujemy realne podstawy dla energetyki obywatelskiej, która w konsekwencji prowadzi do tzw. demokratyzacji energetyki. Należy podkreślić, że proces ten jest elementem do sprawiedliwej transformacji, biorąc pod uwagę udział społeczności lokalnych z obszarów wiejskich.- podkreśla dr Maśloch ze Stowarzyszenia.

Mam nadzieję, że wspólnie wypracowane rozwiązania ujednolicą sposób rozliczania tych podmiotów pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi, a opracowane zasady rozliczeń będą atrakcyjne i przejrzyste dla członków spółdzielni oraz rozwieją dotychczas istniejące wątpliwości w zakresie ich realizacji. Dzięki temu staną się one zachętą do powstawania nowych podmiotów na obszarach wiejskich, które są słabiej zelektryfikowane

- podkreśla Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa

Cieszy mnie, że w ramach dobrej współpracy obu resortów udało się wypracować rozwiązanie przynoszące wymierne korzyści dla mieszkańców obszarów wiejskich z wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Po zakończeniu notyfikacji technicznej, mamy rozporządzenie, które określa jasne i jednolite zasady dla przedsiębiorstw energetycznych w rozliczeniach ze spółdzielniami energetycznymi. Mam nadzieję, że to ułatwi mieszkańcom obszarów wiejskich podejmowanie współpracy na rzecz obniżenia kosztów pozyskania energii oraz poprawy warunków życia i prowadzenia działalności

- stwierdza Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk. 

Zdaję sobie sprawę, że powstawanie spółdzielni energetycznych jest procesem długotrwałym i wymaga przede wszystkim inicjatywy oraz porozumienia potencjalnych członków spółdzielni, tj. rolników, mieszkańców, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego. Podobnie jak to miało miejsce w innych krajach proces tworzenia spółdzielni energetycznych może trwać nawet kilka lat. Dlatego, aby przyśpieszyć ten proces w Polsce zapewniliśmy wsparcie eksperckie dla tworzenia pierwszych, pilotażowych spółdzielni energetycznych w ramach projektu „Ronaldo”, finansowanego w ramach środków UE. Praktyczne doświadczenia z zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych będą najlepszym przykładem dla kolejnych zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich

– dodał Premier Kowalczyk.

 

 

 

W porozumieniu obu ministerstw w rozporządzeniu określone zostały:

  1. zakres oraz sposób dokonywania rejestracji danych pomiarowych oraz bilansowania ilości energii;
  2. sposób dokonywania rozliczeń oraz sposób wyliczania opłat z uwzględnieniem cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych stosowanych wobec spółdzielni energetycznej i poszczególnych jej członków;
  • zakres danych pomiarowych:
  • przekazywanych między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz sposób przekazywania tych danych,
  1. udostępnianych przez sprzedawcę spółdzielni energetycznej i poszczególnym członkom tej spółdzielni oraz sposób udostępniania tych danych w systemie teleinformatycznym;
  2. zakres informacji dotyczących rozliczenia;
  3. podmiotowy zakres spółdzielni energetycznej.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.

 

Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego od lat promuje energetykę demokratyczną, w tym skupiając się na spółdzielniach energetycznych na obszarach wiejskich. Dzięki pojawieniu się tego rozporządzenia wierzymy, że wśród opinii publicznej wzrośnie świadomość w tym temacie, a na obszarach rolniczych, coraz częściej będzie można zobaczyć tego typu inicjatywy. Jako Stowarzyszenie będziemy dalej działać, aby było ich coraz więcej.

- Podkreśla dr Grzegorz Maśloch

kontakt: biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl 

Link do rozporządzenia