"Spółdzielnie energetyczne czeka nowe otwarcie?" - artykuł Tomasza Marca w nowym wydaniu Przedsiębiorcy Rolnego

W najnowszym wydaniu Przedsiębiorcy Rolnego ukazał się artykuł Tomasza Marca "Spółdzielnie energetyczne czeka nowe otwarcie?". 

Tomasz Marzec na wstępie zauważa wzrost liczby zarejestrowanych spółdzielni energetycznych w Polsce, które w ostatnich miesiącach zyskują coraz większe zainteresowanie.

 "Liczba spółdzielni energetycznych zarejestrowanych w Polsce wzrosła od początku roku z dwóch do ośmiu. Jakkolwiek rozwój tego sektora OZE w ostatnich miesiącach przyspieszył, wciąż występują bariery utrudniające powstanie nowych spółdzielni.(...) Według doniesień medialnych kolejnych kilkadziesiąt spółdzielni czeka na wpis do wykazu, a w Krajowym Rejestrze przybywa podmiotów, które łączą spółdzielczą formę prawną z działalnością w obszarze OZE." - czytamy w artykule.

Marzec wskazuje, że aktualny wzrost zainteresowaniem spółdzielniami energetycznymi wynika przede wszystkim z uchwalonego niedawno rozporządzenia regulującego system wsparcia oraz programem "Energia dla wsi", który przewiduje dofinansowanie instalacji OZE na rzecz spółdzielni energetycznej. 

 

Głównym tematem artykułu jest natomiast procedowany w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który miałby przede wszystkim złagodzić wymogi prawne dotyczące zakładania i funkcjonowania spółdzielni. 

"(...) istotną zmianę stanowi zapewnienie, że przedsiębiorstwo energetyczne nie może odmówić wydania warunków przyłączenia dla instalacji OZE, która będzie wytwarzać energię elektryczną w ramach spółdzielni energetycznej." - dowiadujemy się z artykułu.

Innymi planowanymi zmianami wspomnianymi przez Tomasza Marca są m.in.:

  • uszczegółowienie definicji członka,
  • zmiany obszaru działania spółdzielni, 
  • doprecyzowanie obowiązków operatora dystrybucyjnego,

Autor zaznacza, że proponowane zmiany powinny pozytywnie wpłynąć na rozwój społeczności energetycznych w kolejnych latach.

 

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem w najnowszym wydaniu Przedsiębiorcy Rolnego.

 

Autor artykułu

mgr Tomasz Marzec - ekspert Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego (w ramach projektu Energia Dla Wsi). 

Prawnik, doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska,

ekspert z zakresu prawa rolnego oraz prawa odnawialnych źródeł energii. 

 

Zapraszamy do odwiedzenia konta naszego eksperta na Twitterze poprzez kliknięcie w grafikę poniżej: