Ruszają nabory wniosków do programu NFOŚiGW "Energia dla wsi"

Zgodnie z informacją Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy, 25 stycznia br. ruszają nabory w nowym programie "Energia dla wsi" organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

fot. energiadlawsi.pl (Rafał Czaja, Tomasz Marzec)

Fot. Darek Golik

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

 • Rolnicy, w tym osoby prawne prowadzące działalność rolniczą,
 • spółdzielnie energetyczne lub ich członkowie,
 • oraz powstające spółdzielnie energetyczne.

Rodzaje wspieranych projektów:

 • biogazownie - do  1 MW  w przypadku rolników oraz do  10 MW  w przypadku spółdzielni i ich członków,
 • instalacje fotowoltaiczne do 1 MW,
 • instalacje wiatrowe do 1 MW,
 • elektrownie wodne do 1 MW,
 • magazyny energii zintegrowane ze źródłami wskazanymi powyżej.

Finansowanie

 1. Dotacja do 65% kosztów kwalifikowanych (maksymalna wysokość pomocy - do 20 mln zł)
 2. Pożyczka:
 • do 100% kosztów kwalifikowanych,
 • do 25 mln zł,
 • okres spłaty - do 15 lat,
 • karencja 12 miesięcy,
 • oprocentowanie - WIBOR 3M + 0,5%
 • Nowe spółki - 15% udziału własnego.

 

Poziom dofinansowania inwestycji realizowanych przez Rolników:

1. Instalacja fotowoltaiczna lub turbina wiatrowa.

 • Moc: 50 kW - 1 MW
 • Dofinansowanie instalacji: pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych,

2. Biogazownie i elektrownie wodne.

 • Moc: 10 kW - 1MW
 • Dofinansowanie instalacji: dotacja do 45%* i/lub pożyczka do 100 kosztów kwalifikowanych

*może zostać zwiększony o:

- 20 pkt. procentowych - w przypadku mikroprzedsiębiorstw i małego przedsiębiorcy,

- 10 pkt. procentowych - w przypadku średniego przedsiębiorcy.

3. Magazyny energii

 • Dotacja: do 20%
 • Maksymalny udział kosztów kwalifikowanych: do 50%

Biogazownie - NFOŚiGW warunkuje przyznanie dotacji przedstawieniem programu zagospodarowania przynajmniej 75 % ciepła wyprodukowanego przez biogazownię.

Więcej informacji: biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl