Ruszają nabory wniosków dla rolników i przetwórców w ramach KPO

Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Henryk Kowalczyk zapowiedział, że już w połowie października ruszą pierwsze nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Pierwsze cztery nabory mają być skierowane do rolników i przetwórców. Wnioski będą obsługiwane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rolnicy będą mogli starać się o wsparcie do 500 tys. złotych na realizacje w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. 

Wsparcie dla MSP przetwórstwa produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury zależne jest od wielkości zakładu przetwórczego i wynosi dla:

  • zakładu mikro  – do 3 mln zł;
  • zakładu małego  – do 10 mln zł;
  • zakładu średniego – do 15 mln zł.

Do kosztów kwalifikowanych w przypadku tych naborów zaliczją się:

  • rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej;
  • budowa, w tym rozbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę;
  • zakup nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży;
  • zakup nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin;
  • zakup i instalacja nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

fot. energiadlawsi.pl

Kolejne nabory kierowane są wyłącznie do rolników i dotyczą:

  • wymiany pokryć dachowych zawierających azbest;
  • wymiany słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu.

 

Jak podkreśla Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, lider projektu energiadlawsi.pl 

- "Środki te dadzą niezywkle istotny impuls zarówno dla samych rolników, jak i szerzej myśląc, dla obszarów wiejskich. Z uwagi na sytuację w Ukrainie musimy robić wszystko, aby utrzymać konkurencyjność polskiego rolnictwa, redukując przy tym zależność od paliw kopalnych. Często tak proste inwestycje, jak wymiana pokryć dachowych, gwarantują jakościową zmianę dla rolnika wpływając bardzo pozytywnie na redukcje obciążeń środowiskowych i zdrowotnych."

Szczegółowe informacji i wsparcie w zakresie przygotowania i opracowania dokumentacji znajdą Państwo u ekspertów:

Jakub Włodarczyk                                                                Michał Gatkowski

tel.: +48 609 458 882                                                              tel.: +48 519 562 808

e-mail: jakub.wlodarczyk@viverno.pl                                     e-mail: michal.gatkowski@viverno.pl 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie gov.pl 

Źródło: gov.pl