Rusza program FenIKS - możliwość dofinansowania biogazowni i biometanowni

FEnIKS uwzględnia nowe wyzwania i priorytety, przed którymi stoi cała Europa, wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu. Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko skupi się na realizacji wybranych celów Polityki Spójności, dotyczących bardziej ekologicznej, lepiej połączonej i bardziej społecznej Europy. Na inwestycje i przedsięwzięcia w programie przeznaczone zostaną 24,2 mld euro z funduszy UE. Fundusze mają na celu wsparcie m.in. rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, budowy dróg, rozwoju kolei, ochrony środowiska i zdrowia oraz kultury. 

 

 

Celem programu jest poprawa warunków dla zrównoważonego rozwoju kraju. Będzie się to działo poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury technicznej i społecznej. FEnIKS jest największym w Polsce i Unii Europejskiej programem wdrażanym z pieniędzy unijnych. Fundusze będziemy inwestować w projekty środowiskowe, energetyczne, transportowe, ale będziemy wspierać także kulturę i ochronę zdrowia. Program obejmie zatem wiele obszarów. Przy realizacji programu FEnIKS będziemy czerpać z dotychczasowych doświadczeń z realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

"Wsparcie FEnIKS obejmie 5 kluczowych obszarów – energetykę, środowisko, transport, zdrowie i kulturę. Najwięcej środków przeznaczymy na transport i energetykę. Inwestycje wspierane z programu będą realizowane między innymi przez przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne, zarządców dróg krajowych i linii kolejowych, służby ratownicze, organizacji pozarządowe, instytucje ochrony zdrowia czy instytucje kultury." - mówił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Realizacja programu FEnIKS pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw. Plany obejmują poszerzenie udziału zielonej energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym jej zużyciu. Inwestycje w infrastrukturę energetyczną mają przynieść poprawę jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznych oraz rozwój inteligentnych sieci gazowych.

FEnIKS to także rozwój transportu, dostępność komunikacji zbiorowej, inwestycje w porty morskie, drogi wodne śródlądowe i przewozy intermodalne.

"Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko wesprze proces modernizacji infrastrukturalnej kraju oraz pozwoli na realizację niezbędnych inwestycji. Będziemy się koncentrować na budowie nowych i modernizacji istniejących linii kolejowych oraz sieci dróg ekspresowych oraz dróg krajowych, w tym obwodnic miast." – zaznaczył szef MFiPR.

Planowane inwestycje w sektorze środowiska powinny przyczynić się do większej odporności na zmiany klimatu oraz ochrony bioróżnorodności. Będą inwestycje w poprawę gospodarowania wodą pitną oraz ściekami i odpadami komunalnymi.

"Program FEnIKS to największy pod względem finansowym oraz liczby obszarów wsparcia program krajowy w całej Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że to ciężka praca wielu środowisk społecznych, gospodarczych, naukowych i administracji, dzięki której udało nam się wynegocjować ponad 24 mld euro, w tym aż 9 mld euro na energię i środowisko. Dzięki tym środkom z nowego programu będziemy mogli realizować ważne dla gospodarki i środowiska inwestycje. Środki te będą wspierały m.in. poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, redukcję gazów cieplarnianych, rozwój sieci ciepłowniczych i magazynów energii, a także adaptację do zmian klimatycznych oraz zapobieganie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami. Przed nami więc nowe wyzwania i priorytety, które przyczynią się do szybszego rozwoju nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki." – mówiła wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

 

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej