Rozmowy z rolnikami na Dniach Otwartych Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Dzień Otwartych Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Wieloletnią tradycją w historii Ośrodków Doradztwa Rolniczego są Dni Otwarte, które z reguły pełnią rolę lokalnych wystaw prezentujących rozwiązania z zakresu agronomii, techniki rolniczej i produkcji zwierzęcej. Tego typu imprezy są dobrą okazją by zapoznać się z rozwiązaniami technicznymi i technologiami dla tych rolników, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w ogólnokrajowych Wystawach. 

Dni Otwarte Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (LODR) w Końskowoli odbyły się w niedzielę 26 czerwca. W bogatym w atrakcje programie imprezy znalazły się występy artystyczne zespołów ludowych, Orkiestry Dętej Gminy Końskowola, rozstrzygnięcie szeregu konkursów a przede wszystkich wystawa ptaków i zwierząt hodowlanych oraz sprzętu rolniczego. Ponadto w Końskowoli zaprezentowały się Koła Gospodyń Wiejskich i inne organizacje z branży rolniczej. 

Podczas wydarzenia eksperci Energia Dla Wsi rozmawiali z lokalną społecznością o sprawach dotyczących poprawy efektywności energetycznej, rozwoju obszarów wiejskich, szans i wyzwań dla polskiego rolnictwa, możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych - między innymi biogazowni rolniczych.

 

Dni Otwarte to dobra okazja by zaprezentować treści dotyczące energetyki odnawialnej i zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich i koncepcję Rolnictwo 4.0. Stąd obecność Energia dla Wsi w Końskowoli. Dokładna lokalizacja to tzw. Wyspa Innowacji na której pokazano aż cztery autonomiczne roboty polowe, stacje pogodowe i czujniki polowe i sprzęt dla Precyzyjnego Rolnictwa. Wraz z grupą Energia dla Wsi był obecny nasz ekspert – dr inż. Jacek Skudlarski z SGGW autor bloga „Rolnictwo 4.0  - rolnictwo przyszłości” na Facebook. O efektywności energetycznej i rozwoju obszarów wiejskich opowiadali eksperci dr inż. Grzegorz Maśloch oraz Prezes Stowarzyszenia Rafał Czaja.

Wraz z Energią dla Wsi była też obecna Polska Federacja Ziemniaka – Polish Potato Federation, która była inicjatorem pokazu kulinarnego Młody Polski Ziemniak. 

Występy kapel i zespołów ludowych, pokazy zwierząt i ptactwa domowego, prezentacje kulinarne Kół Gospodyń Wiejskich, drobny handel to z pewnością ważne atrakcje jakie były dostępne podczas Dni otwartych LODR. 

Jednakże z pewnością ważnym punktem była prezentacja sprzętu rolniczego. Ciągniki i maszyny rolnicze głównie sadownicze przyciągały uwagę zwiedzających. W tym roku goście mogli po raz pierwszy w Końskowoli oglądać autonomiczne roboty, które z pewnością będą powszechniejszym widokiem na polskiej wsi. 

Na Wyspie Innowacji można było spotkać przedstawicieli Puławskiego Parku Technologicznego, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa -  IUNG,  Sieci na Recz Rozwoju Innowacji na Obszarach Wiejskich  – SIR,  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  jak i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Była więc okazja do zapoznania się z innowacjami jakie wkraczają do rolnictwa. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją na kanale naszego YouTube: