Rozmowy Ministra Rolnictwa z rolnikami – odnawialne źródła energii wśród omawianych zagadnień

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, w dniu 28 kwietnia spotkał się z Radą Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Było to pierwsze spotkanie w takim gronie. Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk odniósł się do wszystkich kwestii poruszanych przez prezesów poszczególnych związków branżowych. Szczególnie istotnym elementem dla naszego projektu "energia dla wsi" był obszar odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich. Jak wskazał Minister:

 – Jesteśmy w okresie przejściowym jeżeli chodzi o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i rozpatrujemy możliwości przesunięcia niewykorzystanych środków na inne działania – poinformował szef resortu rolnictwa.

Wicepremier powiedział, że rozpatrywana jest możliwość 50 procentowego wsparcia rozwoju energii odnawialnej, pod warunkiem stosowania magazynów energii. Jak komentuje dr Grzegorz Maśloch - przedstawiciel Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, odpowiedzialny za projekt Stowarzyszenia "energia dla wsi":

 – To bardzo ważne, że wśród omawianych obszarów strategicznych znalazła się lokalna energetyka odnawialna i potwierdzenie ze strony Pana Wicepremiera Kowalczyka, że będzie ona nadal wspierana, a tym samym poprzez systemy magazynowania budowane będzie też lokalne bezpieczeństwo energetyczne, tak istotne dla obszarów wiejskich i ich mieszkańców. Lokalna energetyka odnawialna to szansa na dalszy rozwój obszarów wiejskich, dodaje.