Rozmowy eksperckie o nadchodzących wyzwaniach podczas spotkania zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa

We wtorek 21 czerwca, w Warce odbyło się spotkanie z udziałem energiadlawsi.pl, podczas którego omawiano kluczowe wyzwania dot. rolnictwa, komunikacji najistotniejszych zmian ważnych dla rolników, Krajowego Planu Strategicznego (KPS) oraz przyszłości sektora owoców i warzyw w Polsce.

W spotkaniu eksperckim uczestniczyli m.in.: Witold Boguta - Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Barbara Groele - Krajowa Unia Producentów Soków, Paulina Kopeć - Unia Owocowa, Maciej Majewski - Sady Grójeckie. Do prac zespołu w zakresie rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich, wyzwań pakietu "Fit for 55", efektywności energetycznej i "Zielonego Ładu" został włączony Rafał Czaja - Prezes Zarządu Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, reprezentujący projekt energiadlawsi.pl.

Spotkanie doskonale wpisało się w zorganizowaną przez energiadlawsi.pl (14 czerwca) debatę (14 czerwca) pt. ""ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A PRODUKTYWNOŚĆ W CELU UTRZYMANIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO: JAKI JEST PUNKT RÓWNOWAGI?, wskazując m.in. na konieczności umiejętnej komunikacji przez środowiska branżowe zagadnień dot. m.in. ochrony roślin i potencjału polskiego rolnictwa.

Jak wskazywali eksperci nie powinno się także czekać na rozwiązania, które będą narzucane (zakazy i nakazy), tylko oddolnie angażować się przy procesach opiniotwórczych i decyzyjnych. Wśród rolników, przetwórców widoczny jest brak optymizmu, dlatego takie spotkania dają nadzieję, angażując przy tym osoby z pomysłami, do tej pory nie związane wprost z branżą jak np. Pan Rafał Czaja ze Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego (energiadlawsi.pl). Podczas spotkania wskazano także, iż ważnym elementem aktywności eksperckiej i komunikacyjnej powinien być najbliższy (październik 2022) Kongres Produkcji Podstawowej. Członkowie zespołu zobowiązali się także do zaangażowania w wypracowanie raportu na temat najlepszych praktyk w Zrównoważonej i Integrowanej Produkcji na podstawie branży Ogrodniczej w Polsce.