Rozmowa z redaktorem Dariuszem Kwiatkowskim z Polskiego Radia dotycząca wyzwań dla polskiego rolnictwa

We wtorek 12 lipca mieliśmy przyjemność porozmawiać z Panem Dariuszem Kwiatkowskim – redaktorem Polskiego Radia, laureatem konkursu „Eko Dziennikarz” oraz wybitną osobowością zajmującą się zagadnieniami rozwoju rolnictwa i ekologii w Polsce.

Podczas spotkania mieliśmy okazję poruszyć temat działań, jakie podejmujemy w ramach projektu energiadlawsi.pl, w tym omówiliśmy najistotniejsze kwestie związane z rozwojem polskiego rolnictwa i obniżeniem jego energochłonności w świetle wyzwań konkurencyjnych.
Głównym tematem rozmowy/wywiadu było prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Żmijewskiego badanie pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które w szczególności może dać odpowiedź na to, które obszary należałoby wesprzeć aby uzyskać optymalny efekt redukcji zużycia energii elektrycznej i ciepła w procesach produkcyjnych przy zachowaniu konkurencyjności. Celem badania jest podkreślenie znaczenia finansowania obszarów modernizacyjnych (m.in. termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, linie technologiczne) zarówno poprzez środki krajowe, jak i UE, co umożliwi skuteczne obniżenie energochłonności oraz kosztów operacyjnych, wpływając pozytywnie na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa. 

Potrzebę dokonania pilnych zmian na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i ochrony społeczności popiera UE i kraje członkowskie. Zgodnie z założeniami „Europejskiego Zielonego Ładu” i przyjętymi przez Polskę celami już w 2050 r. poziom emisji gazów cieplarnianych netto w całej Unii ma być równy 0 MtCO2e. Co więcej, Pakiet Fit for 55, zobowiązuje członków UE do zredukowania do 2030 r. emisji GHG (ang. greenhouse gases) do 55% względem poziomu z 1990 r. 

Poziomy redukcji emisji gazów cieplarnianych kontrolowane są poprzez obowiązek raportowania niefinansowego zgodnie z działającą dyrektywą 2014/95/EU. Jednym ze zgłaszanych wskaźników jest ślad węglowy organizacji w zakresach 1, 2 i 3. Obecnie przepisy dotyczą dużych podmiotów zainteresowania publicznego z ponad 500 pracownikami, jednak w kolejnych czterech latach obejmą także te zatrudniające od 10 do 500 osób! To rodzi wyzwania w rolnictwie (małe i średnie podmioty) w zasadzie już "za chwilę".

– Ślad węglowy to już nie tylko „tajemnicza” składowa polityki klimatycznej, ale coraz ważniejszy element konkurencyjności podmiotów w tym na rynku rolnym. Analizy prowadzone przez Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego (energiadlawsi.pl) i współpracujących ekspertów wyraźnie wskazują, że coraz więcej organizacji wymaga oznaczania śladu węglowego produktów czy usług – mówi Rafał Czaja, prezes Stowarzyszenia im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego (energiadlawsi.pl) i podkreśla: – Musimy mieć świadomość, że obecnie minimalny możliwy „ślad węglowy” ma zdecydowanie rosnącą wagę rynkową niż niższa cena produktu czy usługi.

Na spotkaniu poruszyliśmy również zagadnienia związane z nowymi modelami współpracy rolników, w tym poprzez spółdzielnie energetyczne. Przedstawiliśmy Panu redaktorowi również kwestie energii prosumenckiej na obszarach wiejskich, zmian w ustawie OZE w tym zakresie, oraz zmian otoczenia zagranicznego, m.in. wojny w Ukrainie.

Rozmowa była niezwykle ważna, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że ponad 40 procent ludności Polski to mieszkańcy wsi, a obszary wiejskie i tereny rolne stanowią 94 procent powierzchni kraju. 

Fot. energiadlawsi.pl. Rafał Czaja - Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego, Dariusz Kwiatkowski - Jedynka Polskie Radio

Fot. Logo Jedynki Polskiego Radia