Rolnictwo regeneratywne – innowacyjne podejście dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa

W ostatnich latach rolnicy na całym świecie zaczęli dostrzegać potencjał rolnictwa regeneratywnego jako kluczowego elementu transformacji sektora. To innowacyjne podejście, charakteryzujące się ujemnym śladem węglowym (ang. Carbon Negative Agriculture), redukującym CO2, nie tylko przynosi korzyści dla środowiska, ale również stanowi krok w kierunku bardziej zrównoważonej i opłacalnej produkcji rolnej.  

 

 

Regeneracja gleby – kluczowy element sukcesu 

Rolnictwo regeneratywne kładzie duży nacisk na poprawę jakości gleby. Praktyki takie jak uprawa roślin okrywowych, uprawa bezorkowa, kompostowanie i płodozmian przyczyniają się do regeneracji gleby, zwiększając jej zdolność do zatrzymania wody, składników odżywczych i poprawy struktury. 

Zwiększona odporność ekosystemów 

Dzięki promowaniu różnorodności biologicznej, rolnictwo regeneratywne pomaga w tworzeniu ekosystemów bardziej odpornych na zmiany klimatyczne, choroby i szkodniki. To kluczowy element w utrzymaniu zrównoważonej produkcji rolnej w dłuższej perspektywie czasu. 

 

 

Ekonomiczne korzyści dla rolników 

Chociaż implementacja nowych praktyk może wymagać pewnych nakładów, rolnictwo regeneratywne długoterminowo przynosi ekonomiczne korzyści. Ograniczenie kosztów produkcji, zwiększona wydajność i utrzymanie jakości gleby przekładają się na stabilne dochody dla rolników. 

Redukcja wpływu na środowisko i klimat 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, oszczędność nakładów energetycznych i wody oraz ograniczenie zużycia nawozów - zrównoważone nawożenie i ograniczenie ilości środków ochrony roślin - integrowana ochrona roślin, to kolejne aspekty, które czynią rolnictwo regeneratywne przyjaznym dla środowiska. 

 

 

Rolnictwo regeneratywne to przyszłość rolnictwa. Inwestycja w te praktyki nie tylko chroni nasze środowisko, ale także stanowi klucz do trwałego sukcesu rolniczego.  

 

Autor: Katarzyna Brona (Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. Prof. Krzysztofa Żmijewskiego)

Zdjęcia: Darek Golik

 

Źródła: 

https://getmeteotrack.com/agro/pl/blog/rolnictwo-regeneratywne-zasady 

https://www.sodr.pl/informacje-branzowe/index/Czym-jest-rolnictwo-regeneratywne/idn:1781 

https://wir.org.pl/asp/czym-jest-rolnictwo-regeneratywne-,1,artykul,1,2085 

https://kissthegroundmovie.com/