Rolnictwo 4.0 z KPO – większe wsparcie

Informujemy o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na nabór wniosków o objęcie wsparciem „Inwestycji na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w zakresie rolnictwa 4.0. Po zmianie kwota przeznaczona na ten nabór wynosi 492 mln zł.

 

Co obejmuje pomoc

Dofinansowaniem mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które wdrażają systemy teleinformatyczne i rozwiązania cyfrowe do obsługi procesów produkcji oraz do wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

Pomoc przysługuje, jeżeli przedmiotem inwestycji jest nabycie i instalacja maszyn, sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

Wsparcie dotyczy zakupu m.in.:

  • systemów zarządzania gospodarstwem,
  • dronów rozpoznawczych i wykonawczych służących do prowadzenia działalności rolniczej,
  • specjalistycznych robotów czy sensorów.
  • Refundacja dotyczy również tzw. kosztów ogólnych.

Więcej o Rolnictwie 4.0

 

Więcej informacji o dofinansowaniu: