Publikacje z liderami

Na portalu oraz w czasopismie 'Nasza Rola" ukazały się artykuły o liderach projektu energiadlawsi.pl: Marcinie Bańcerowskim, rolniku, przetwórcy owoców, właścicielu marki DiWine, który wraz ze swoją grupa rolników, skraca łańcuchy dostaw, tworzy produkty z lokalnych upraw rolnych. 

Tytuł publikacji - 'Projekt “Inkubator przetwórni polskich owoców” – szansa dla polskiego przetwórstwa

"W obliczu rosnących cen żywności i niezadowolenia polskich rolników, postawienie na wartość dodaną i przetwórstwo staje się kluczem do rozwiązania problemów sektora rolniczego w Polsce."

Projekt “Inkubator przetwórni polskich owoców” jest szansą dla polskiego przetwórstwa. Marcin Bańcerowski, lider projektu Energia dla Wsi, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku i rolników, wprowadzając innowacyjny projekt, którego głównym celem jest praktyczne przeprowadzenie rolników przez proces produkcji i dystrybucji produktów przetworzonych z owoców.

 

 

Artykuł o Marcinie Grynie, innowacyjnym rolniku z zamojszczyzny.

Tytuł publikacji - 'Rola liderów w realizacji kluczowych wyzwań obszarów wiejskich'

W obliczu dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych, jakie obserwujemy w XXI wieku, rolnictwo staje przed nowymi wyzwaniami. Wypowiedź Marcina Grynalidera projektu „Energia dla wsi”, rzuca światło na kluczową rolę liderów na obszarach wiejskich w tym procesie przemian.

Rola liderów w realizacji kluczowych wyzwań obszarów wiejskich. Marcin Gryn podkreśla, że obecnie rolnictwo stoi przed swoistą „rewolucją agrarną”, która nie tylko otwiera drzwi rolnikom na globalny rynek, lecz wręcz ich do niego popycha. W tej nowej rzeczywistości, liderzy wśród rolników odgrywają kluczową rolę nie tylko w poprowadzeniu środowiska wiejskiego w nowe realia globalnego rynku, ale także w zapewnieniu jego zrównoważonego rozwoju.

 

 

 Zapraszamy do przeczytania publikacji z naszymi liderami:

 

Projekt “Inkubator przetwórni polskich owoców” - szansa dla polskiego przetwórstwa (naszarola.pl)

Rola liderów w realizacji kluczowych wyzwań obszarów wiejskich (naszarola.pl)